26 mei, 2024
Onze vakbondSubsidie voor mediation

Subsidie voor mediation
<

De juridische dienstverlening van de ODB werd om hulp gevraagd bij een geschil tussen een aannemer en een lid (aanvullend lidmaatschap) dat ging over de misstanden na een verbouwing van zijn badkamer.

De ODB controleerde eerst de badkamer en constateerde dat tegelwerk, afvoer, en afwerking niet klopte met de gemaakte afspraken en tekeningen. De oorzaak werd al snel gevonden; het bleek dat de aannemer niet goed gemeten had, want als een fabrikant een product levert, moet je alles nakijken of het geleverde wel klopt. Zeker een aannemer moet alles nameten!

De aannemer had ondertussen een advocaat in de hand genomen, omdat hij zijn geld wilde ontvangen voor zijn werkzaamheden. Op advies van de ODB had ons lid het geld nog niet overgemaakt. Na intensief overleg met het betreffende advocatenkantoor bleek uiteindelijk dat ook zij ervan overtuigd waren dat de fout bij het bedrijf lag.

Op voorstel van de ODB kwamen alle partijen bijeen, met als doel ‘de lucht te klaren’ zodat nieuwe afspraken gemaakt konden worden. Zo geschiedde. Na een lange mediation werd overeengekomen dat de aannemer de badkamer volledig op zijn kosten zou renoveren omdat aantoonbaar fouten waren gemaakt.

Mensen die met elkaar in een gerechtelijke procedure zijn verwikkeld, kunnen met ingang van 1 maart gebruik maken van een subsidie voor mediation in hun zaak als zij niet in aanmerking komen voor een toevoeging.

Betalende procespartijen die vanuit de rechtspraak naar mediation worden verwezen, kunnen de eerste 2,5 uur gratis gebruik maken van deze vorm van bemiddeling. Voor partijen met een toevoeging verandert er niets. Zij kunnen met een toevoeging een mediationtraject kosteloos doorlopen.

De startbijdrage is bedoeld om mensen zelf te laten ervaren of mediation voor hen een passende manier kan zijn om uit een conflict te komen. Financiën vormen dan geen belemmering voor een eerste kennismaking met deze vorm van bemiddeling.

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: Invoering startbijdrage mediation vanaf 1 maart 2023.

Tekst: Rijksoverheid / ministerie van Justitie en Veiligheid

Afbeelding: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: