24 juli, 2024
Onze vakbondStiptheidsacties Vliegvelden Eindhoven en Rotterdam

Stiptheidsacties Vliegvelden Eindhoven en Rotterdam
S

De vakbonden van defensiepersoneel roepen hun leden op om vanaf 4 augustus te starten met stiptheidsacties op Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport. Daarmee willen de bonden de druk opvoeren in het vastgelopen cao-conflict met minister Hennis van Defensie.

De stiptheidsacties in Eindhoven en Rotterdam houden in dat marechaussees de wet- en regelgeving strikt zullen naleven. Door uitgebreide paspoortcontroles kunnen de wachtrijen langer zijn dan normaal.

Vooralsnog blijft Schiphol buiten de actie. Daar zullen marechaussees wel actieflyers overhandigen aan vertrekkende passagiers. Dat gebeurt ook in Eindhoven en Rotterdam. Het cao-overleg bij Defensie zit sinds april muurvast. Defensie heeft een eindbod gedaan dat is verworpen door de overgrote meerderheid (90%) van de vakbondsleden. De onvrede bij het defensiepersoneel zit diep.

De jarenlange bezuinigingen en reorganisaties, de personeelstekorten die daarvan het gevolg zijn en het voortdurende beroep dat de politiek doet op de loyaliteit en flexibiliteit van het personeel hebben hen uitgeput. De maat is vol!

Daarom verwachten defensie medewerkers, burgers en militairen, een cao-bod dat recht doet aan de zwaarte, complexiteit en risico’s van hun werk. Dat bod zal onder meer moeten leiden tot een substantiële inkomensverbetering. Verder eisen de bonden een realistische ontslagleeftijd, passend bij de risico’s en (geestelijke en lichamelijke) belasting die het beroep van militair met zich meebrengt.

Een ander belangrijke maatregel die Defensie moet nemen is een verbetering van het flexibele personeelsbeleid. De grootste groep militairen heeft een tijdelijk contract. Om hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten moet Defensie meer doen in hun persoonlijke belang. Het beleid is nu te veel geënt op het organisatiebelang.

Bron: ACOM, AFMP, BBTV, KVMO, MARVER, NOV, ODB, VBM
Volg alle vakbondsacties op : http://www.defensiepersoneelinactie.nl

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: