14 april, 2024
Onze vakbondStiptheidsactie Naar 4 Dagen

Stiptheidsactie Naar 4 Dagen
S

Van dinsdag 22 tot en met vrijdag 25 augustus controleren marechaussees de identiteitspapieren van in- en uitgaande reizigers volgens alle regels. Het is de vierde (en laatste) week dat zij deze stiptheidsactie houden op de vliegvelden Eindhoven en Rotterdam The Hague.

Dat zijn de twee vliegvelden waar tot nu toe actie wordt gevoerd. De bonden beraden zich op uitbreiding van de actie naar andere grensovergangen voor reizigers uit niet-Schengenlanden. Ook stiptheidsacties op Schiphol sluiten de bonden niet uit. Vorige week leidde de actie tot langere rijen in Eindhoven en Rotterdam.

De stiptheidsacties van de marechaussees krijgen veel publicitaire aandacht. Met hun actie wijzen zij op het uitblijven van een fatsoenlijke cao voor alle defensiepersoneel. Over de wijze van actie voeren is inmiddels uitgebreid overleg geweest met de leiding van de Koninklijke Marechaussee. Dat overleg heeft geleid tot duidelijke afspraken. De actievoerders houden zich aan die richtlijnen.

De samenwerkende bonden willen de collega’s van de Koninklijke Marechaussee complimenteren met hun actiebereidheid. Dank jullie wel! Respect voor jullie inzet! Onze collega’s van de marechaussee zijn op dit moment ons speerpunt.

Op 15 september a.s. kunt u door uw aanwezigheid in Den Haag de acties van onze marechaussee ondersteunen. Laat hen niet in de kou staan! Samen staan we sterk. Hou deze datum vrij in uw agenda. Voor het laatste nieuws kijk op de website van de gezamenlijke bonden. www. defensiepersoneelinactie.nl .

Bron: ACOM, AFMP, BBTV, GOV/MHB, MARVER, ODB, VBM
Foto: defensiepersoneelinactie.nl

 

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: