23 juli, 2024
Onze vakbondStichting VEDM

Stichting VEDM
S

Op de eerste zonnige maar frisse lentedag van 2013 werden de statuten in Zaandam vastgesteld van de nieuwe stichting Voor En Door Militairen (VEDM). De stichting zal gevestigd worden in Den Helder en is specifiek opgericht om vakbondswerk van onder andere militaire bonden zoals de ODB te ondersteunen,werk uit handen te nemen en om nieuwe producten te ontwikkelen die welzijn, rechtspositie en ondersteuning van onze leden bevorderen.

De stichting VEDM omschrijft haar doelstelling als volgt: Het verlenen van hulp aan militairen en hun gezinnen op zowel materieel als immaterieel gebied. De ondersteuning geldt ook voor burger defensie-ambtenaren, voormalig militairen en burger defensie-ambtenaren en de nagelaten betrekkingen van deze categorieën.

ontwerp7_final_logo1024Met het verlenen van hulp wordt verstaan elk terrein waarop de stichting alle militairen en organisaties kan ondersteunen alsmede het initiëren, beheren en instandhouden van de daarvoor benodigde fondsen en taken. Als grondslag is gekozen het recht van iedere defensie-ambtenaar op goede onafhankelijke hulpverlening met volledige eerbiediging, van de vrijheid van geloof, maatschappelijke opvatting en politieke overtuiging.

Verschillende services worden of zijn al ondergebracht bij deze stichting. De reden van de oprichting is een constante zoektocht naar betere en betaalbare producten in dit geval voor de ODB. Het onderbrengen van verschillende onderdelen van de ODB zoals de rechtsbijstand en Ondersteuningsfonds ODB en ledencontributie brengen weinig kosten met zich mee.

Het heeft wel gevolgen voor alle bestuur en kaderleden zij vallen nu ook qua werkzaamheden onder deze stichting. De stichting heeft een geheel eigen bestuur (voorzitter,penningmeester en secretaris) en daarnaast een Raad van Toezicht (RVT) deze laatste worden gekozen uit de kaderleden van de ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: