13 juli, 2024
Onze vakbondStichting van de Arbeid actualiseert Handreiking Uitzendwerk

Stichting van de Arbeid actualiseert Handreiking Uitzendwerk
S

‘’Iedere uitzendkracht die de drempel van een bedrijf overstapt om te werken, heeft recht op dezelfde veilige werkomstandigheden als de werknemers binnen het bedrijf’’, aldus Joost Lubbers, beleidsmedewerker Vakcentrale voor Professionals (VCP). De Handreiking Uitzendwerk is hierom in opdracht van de Stichting van de Arbeid (StvdA) geactualiseerd. Zij voldoet weer aan de wet- en regelgeving. Verder zijn onder meer de arbochecklisten vernieuwd.

Deze Handreiking Uitzendwerk, met informatie en handvatten om het arbeidsomstandighedenbeleid op het punt van uitzendkrachten vorm te geven, biedt ondersteuning aan werkgevers en werknemers in sectoren en branches die gebruik maken van flexwerkers en die een arbocatalogus hebben of willen maken. Voor de StvdA (opgericht in 1945 en het landelijk overlegorgaan van de centrale organisaties van zowel werkgevers als werknemers in Nederland), waaronder de VCP, is de zorg voor gezond en veilig werken voor iedereen die zich op de arbeidsmarkt begeeft, een belangrijke drijfveer achter deze gezamenlijke handreiking. De handreiking biedt sociale partners op sectorniveau goede handvatten om in de eigen arbocatalogus afspraken te maken over de veiligheid en gezonde arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten, tijdelijke krachten of nieuwe toetreders binnen bedrijven.

Dit betekent goede voorlichting, de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en voldoende werkbegeleiding/instructie door het bedrijf. Nog te weinig inlenende bedrijven zijn zich bewust van deze opdracht. Om dit proces te ondersteunen biedt deze handreiking concrete informatie en handvatten om het arbeidsomstandighedenbeleid op het punt van uitzendkrachten vorm te geven. Een eerste stap om preventie voor iedereen lonend te maken.

bron VcP

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: