20 juni, 2024
Onze vakbondStichting NGID organiseert themareünie

Stichting NGID organiseert themareünie
S

5 oktober jl. werd de Stichting NGID opgericht. Aanleiding was de succesvolle ontmoetingsreünie van 18 mei jl. Na deze reünie zijn enkele oud NGID’ers bij elkaar gekomen en hebben een interim-bestuur gevormd met het doel deze stichting op te richten.

navgis

Het stichtingsbestuur is thans bezig met de voorbereidingen van een themareünie in april 2012 waarbij de Belgisch-Nederlandse Operationele School (BENOPS)centraal staat. Deze school is voortgekomen uit het samenvoegen van verschillende operationele specialisaties zoals de Navigatiegevechts Informatiedienst (NGID) , Onderzeebootbestrijdingsdienst (OBD), Vuurleidingskonstabel (VLKNST) en de School voor Onderofficieren/Dekdienst (SCHOOF).

Deze opleidingen vonden plaats op verschillende locaties in Den Helder. Bezuinigingen (alweer???) dwong de toenmalige Admiraliteit om locaties te sluiten en de opleidingen te bundelen op de Nieuwe Haven.

De nieuw geplande reünie staat in het teken om voormalig marinepersoneel NGID, RAPP, en Marva Plotter te laten zien hoe hun vroegere functies tegenwoordig worden uitgevoerd.

De Stichting is actief op zoek naar alle oud collega’s in Nederland en ver daarbuiten om hen voor deze bijzondere gebeurtenis uit te nodigen.

Op NAVGIS en Opschool zijn indertijd ook Belgische collega’s opgeleid tot NGID’er. De stichting is op zoek naar deze groep (voormalig) militairen en wil ook hen uitnodigen voor de reünie.

Vrijwilligers zijn actief in de coulissen bezig, zo wordt uit ontvangen (foto)materiaal een historisch archief samengesteld en de stichting hoopt dit tentoon te stellen op de Opschool.

Wilt u zich voor deze reünie of als lid opgeven, of heeft u nog spulletjes op zolder of kasten liggen die van waarde zijn voor deze stichting dan kunt u contact opnemen met de secretaris via mail secretaris@ngid.nl

Bellen mag ook 0518-850127. Kent u eventueel oud collega’s die dit misschien niet lezen, wilt u dit bericht dan doorgeven?

(bron: Stichting NGID)

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: