24 februari, 2024
Onze vakbondStAr Roept Rutte Op Tot Overleg Inzake Pensioenen

StAr Roept Rutte Op Tot Overleg Inzake Pensioenen
S

De sociale partners maken zich grote zorgen over de gevolgen van de lagere rente voor de pensioenen en de negatieve weerslag dat dit heeft op het consumentenvertrouwen. De partijen in de Stichting van de Arbeid (StAr) hebben minister-president Rutte in een brandbrief opgeroepen zo snel mogelijk in overleg te treden om te bekijken welke maatregelen op korte termijn genomen kunnen worden teneinde de neerwaartse spiraal te doorbreken en het consumentenvertrouwen te herstellen.

Vorige week heeft Vakcentrale Voor Professionals (VCP)-voorzitter Nic van Holstein tijdens de Sociaal Economische Raad (SER) zijn zorg al uitgesproken over de vicieuze cirkel waarin pensioenfondsen verkeren. Door de lage rente worden de toekomstige verplichtingen hoger, doordat de rente sterk van invloed is op de berekening van die verplichtingen in euro’s van nu.

De lagere dekkingsgraden verplichten tot risicovrije (duurzame) producten met veel lagere rendementen. De tegenvallende rendementen op aandelen, onroerend goed en de verder dalende rente zetten de financiële positie van pensioenfondsen extra onder druk. Het is zeker niet terecht om het probleem eenzijdig bij de pensioenspaarder neer te leggen.

De vicieuze cirkel moet volgens de VCP waarvan de ODB deel van uitmaakt onmiddellijk doorbroken worden. Het huidige begrotingsbeleid pakt slecht uit voor gepensioneerden van nu en de toekomst. De problematiek moet een aansporing zijn om in de SER verder te werken aan de vraagstukken over de toekomst van het pensioenstelsel.

De urgentie is duidelijk, tegelijkertijd is het ook belangrijk om te bekijken welke maatregelen op korte termijn genomen kunnen worden. De samenhang tussen heden en toekomst moeten we niet uit het oog verliezen, het gaat immers om de inkomens van gepensioneerden van nu en de toekomst.

bron: VCP

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: