23 juni, 2024
Onze vakbondStabieler maar slechter pensioen

Stabieler maar slechter pensioen
S

De nieuwe pensioenregels van het kabinet bevatten goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat er meer stabiliteit komt, waardoor de kans kleiner wordt dat pensioenfondsen het (opgebouwde) pensioen plotseling en fors moeten verlagen. Het slechte nieuws is door de nieuwe regels de pensioenen minder kunnen meegroeien met de lonen. Indexatie wordt dus lastiger, zelfs als de financiële positie verbetert, waardoor de koopkracht van de gepensioneerden er op achteruit zal gaan. Het ABP geeft aan dat – nog meer dan nu – de nadruk komt te liggen op zekerheid in plaats van koopkracht.

Ons huidige pensioenstelsel is een goed stelsel. De kracht ervan is dat we ons pensioen samen regelen, waardoor de kosten en risico’s kunnen worden verdeeld. Dat is goedkoper en veiliger. Maar door o.a. onrust op de financiële markten zijn de omstandigheden veranderd, waardoor het stelsel toe is aan versterking. Omdat de rente laag is, is meer geld nodig om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen uitkeren. De lage marktrente a.g.v. de economische crisis heeft namelijk een directe invloed op de resultaten van de pensioenfondsen.

Mensen leven gemiddeld langer en genieten daardoor langer van hun pensioen. Door de sneller dan verwachte gestegen levensverwachting, is meer geld nodig om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en is het pensioen in het algemeen dus duurder geworden. Om de pensioenregeling nu en in de toekomst goed en betaalbaar te houden, wijzigt de overheid de wetgeving en kunnen op basis daarvan pensioenregelingen worden aangepast. Het nieuwe stelsel moet beter bestand zijn tegen schokken op de financiële markten.

De komende jaren kan naar verwachting amper worden geïndexeerd. Uit de eerste berekeningen van het ABP blijkt dat dit op termijn (over een periode van 15 jaar) een negatief effect op de pensioenen heeft van ruim 3%. Voor een gemiddeld pensioen van € 700 netto per maand betekent dat enkele tientjes minder per maand.

Vanaf 2015 gaat u ook minder pensioen opbouwen. Vorige maand heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel hiervoor goedgekeurd. Het maximale opbouwpercentage daalt van 2,15% naar 1,875%. En wanneer u meer dan €100.000 bruto per jaar verdient, kunt u over het bedrag boven €100.000 niet meer belastingvrij pensioen opbouwen. U mag over dat hogere bedrag wel zelf vrijwillig bijsparen.

Bron: ABP

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: