24 juli, 2024
Onze vakbondStaatssecretaris bij 4 mei Herdenking

Staatssecretaris bij 4 mei Herdenking
S

Bij het monument “Voor hen die vielen” in Den Helder, op de rotonde aan de Middenweg, vond zaterdagochtend de jaarlijkse 4-mei herdenking plaats. De Koninklijke Marine organiseert deze herdenking ieder jaar ter nagedachtenis aan de Nederlandse slachtoffers van oorlogssituaties en vredesoperaties tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Een groot aantal belangstellenden was naar de rotonde gekomen om de herdenking bij te wonen. Onder hen ook staatssecretaris van Defensie Barbara Visser en burgemeester Koen Schuiling. Visser plaatste een krans namens het ministerie van Defensie, Schuiling namens de gemeente. Daarnaast werden in totaal 28 kransen geplaatst bij het monument door onder meer vertegenwoordigers van de Belgische Marine, de Onafhankelijke Defensiebond (Danny van Hoewijk en Aad Splinter), de Haven- en scheepvaartvereniging, de Nederlandse Krijgsmacht en de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945.

De herdenking vond dit jaar plaats onder koude en winderige omstandigheden en halverwege de plechtigheid viel zelfs een beetje hagel. Klokslag 11.00 uur werd begonnen met het halfstok hijsen van de vlag, waarna vlootaalmoezenier Van Schalkwijk het woord nam. Over 4 en 5 mei zei hij: “Twee dagen om stil te staan bij dat wat ons zo dierbaar is: vrede en vrijheid. Veel mensen zijn zich niet meer bewust van het feit dat onze vrijheid zwaarbevochten is.” Ook noemde hij de impact van oorlog vernietigend. “Als je dat eenmaal hebt meegemaakt is het verlangen naar vrede en vrijheid des te groter”. Tot slot benadrukte hij dat we het cadeau van vrede en vrijheid moeten koesteren en behouden.

Na zijn toespraak klonk het signaal taptoe, werd twee minuten stilte gehouden en werd het Wilhelmus gespeeld. Daarna werd het merendeel van de kransen gelegd.

Bron: Den Helder actueel/Ronald Boutkan/www.denhelderactueel.nl
Foto: Aad Splinter

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: