16 april, 2024
Onze vakbondSP Stelt Kamervragen Over 'Boycot' ODB

SP Stelt Kamervragen Over ‘Boycot’ ODB
S

Maandag 1 oktober heeft de SP Kamervragen gesteld naar aanleiding van het verbod op vakbondswerkzaamheden van de ODB. Desgevraagd zal het ministerie van Defensie ongetwijfeld nooit van een verbod spreken, maar enkel zeggen dat de ODB niet is aangesloten bij één van de vier door Defensie erkende vakcentrales en daarom geen recht heeft op de zogenaamde faciliteitenregeling. In deze faciliteitenregeling staan de privileges van de gevestigde vakbonden (verenigd in de vakcentrales) opgesteld. Eén van de privileges die andere vakbonden hebben bedongen is exclusieve toegang tot de militaire kazerne; andere vakbonden zijn de facto niet toegestaan.

De vakcentrales (lees: de andere vakbonden) controleren het ministerie van Defensie intensief op dit verbod. Onder druk van de vakcentrales heeft medio maart Hoofddirecteur Defensiepersoneel (HDP) Schout-bij-nacht Peter Reesink de ODB de toegang tot kazernes ontzegd.

De grondslag van dit verbod op vakbondswerkzaamheden ligt in het Besluit Georganiseerd Overleg Sector Defensie, een AMvB waarin staat omschreven dat Defensie geen zaken doet met vakbonden, maar met een viertal centrales. Een militaire vakbond moet aangesloten zijn bij zo’n centrale om deel te kunnen nemen aan het overleg en om forse subsidiebedragen op te strijken. In de afgelopen jaren is deze AMvB verder uitgewerkt in een aantal reglementen, waarin de gevestigde vakcentrales (en daaraan gelieerde vakbonden) hebben bedongen dat zij het alleenrecht hebben op vakbondswerkzaamheden. Of anders gezegd: als nieuwe vakbond heb je die rechten niet!

…. als nieuwe vakbond heb je die rechten niet!

Om die rechten te krijgen moet je als bond zijn aangesloten bij een ‘erkende’ vakcentrale. Dat heeft de ODB in het verleden ook gedaan bij 2 van de 4 erkende vakcentrales:

  • In 2013 was de ODB via de UOV aangesloten bij de AC – de centrale waar de VBM is aangesloten – maar deze royeerde de UOV, zodat de ODB kon worden buitengesloten van vakbondswerkzaamheden.
  • Vanaf 2014 tot eind 2017 was de ODB aangesloten bij de CMHF – de centrale waar officierenbonden KVMO en NOV de scepter zwaaien – maar ook dit eindigde nadat de ODB kritische vragen stelde omtrent subsidies van tienduizenden euro’s die de CMHF wel uitdeelde aan o.a. de KVMO en NOV, maar waar de ODB vrijwel niets van terugzag. In de praktijk lieten de KVMO en NOV (verenigd in de GOV|MHB) de ODB zelfs fors geld betalen voor toegang tot militaire kazernes.

Wij zijn als ODB van mening dat het Georganiseerd Overleg de afgelopen decennia steeds meer is verworden tot een middel waarmee bestaande vakcentrales en vakbonden beperkende voorwaarden kunnen stellen aan nieuwe kritische geluiden zoals de ODB. Het is immers dit Georganiseerd Overleg dat de ODB flinke beperkingen oplegt waardoor het praktisch gezien bijna onmogelijk is om vakbondswerkzaamheden uit te kunnen voeren. Deze beperkingen houden niet op wanneer een nieuwe vakbond zich meldt bij één van de vakcentrales. Zo heeft nieuwkomer met een ‘ander’ geluid maar te accepteren dat het geen invloed heeft in het overleg, subsidies direct worden afgedragen aan de bestaande bonden en zelfs moet worden betaald voor de toegang tot de militaire kazernes!

De ODB is dan ook verheugd dat de SP bij monde van Sadet Karabulet Kamervragen stelt naar aanleiding van deze bizarre situatie. Tijd voor een rechtvaardig systeem waarin ook nieuwe vakbonden en kritische geluiden welkom zijn.

Bron: ODB
Foto: SP/ODB/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: