16 april, 2024
Onze vakbondSER gaat minister SZW adviseren over toekomstige arbeidsmarkt en financiering WW

SER gaat minister SZW adviseren over toekomstige arbeidsmarkt en financiering WW
S

De minister van SZW wil advies van de Sociaal Economische Raad (SER) over de nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en sociale partners op de arbeidsmarkt. De nadruk komt meer te liggen op het voorkómen van werkloosheid, zodat mensen niet langdurig afhankelijk zijn van een WW-uitkering.

Hiervoor is het van belang dat mensen gemakkelijker van werk naar  werk worden begeleid. De SER wordt ook gevraagd advies te geven over de financiering van de Werkloosheidswet (WW). Werkgevers en werknemers hebben in het sociaal akkoord afgesproken ieder de helft mee gaan betalen aan de WW.

ser_anp

Andere onderwerpen die aan bod komen in de adviesaanvraag, zijn onder meer de rol van opleidingsfondsen en de calamiteitenregeling in de WW. De minister verwacht de resultaten van dit SER-advies uiterlijk in mei 2014 te ontvangen.

Deze concept adviesaanvraag vloeit voort uit het sociaal akkoord. De  centrale MHP ziet hierin voor de SER de gelegenheid te adviseren over een consistente ordening van de verantwoordelijkheden voor de sociale zekerheid. De WW is als werknemersverzekering bijvoorbeeld een risicoverzekering en moet in eerste instantie gericht zijn op de compensatie van schade als gevolg van werkloosheid.

De financiering en uitvoering is steeds verder verstatelijkt. Sociale partners hebben aangegeven het karakter van de WW als werknemersverzekering te willen herstellen. Het kabinet heeft in het sociaal overleg afgesproken de wettelijke loongerelateerde uitkering in het tweede jaar te behouden. In het sociaal akkoord hebben sociale partners bovendien afgesproken om de huidige duur van uitkeringen te handhaven door aanvullende cao-arrangementen.

bron: SER

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: