22 mei, 2024
Onze vakbondSCP-rapport ontkracht mythe “flexwens” werknemers

SCP-rapport ontkracht mythe “flexwens” werknemers
S

In het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ‘Een onzeker perspectief, vooruitzichten van tijdelijke werknemers’ is onder andere korte metten gemaakt met vermeende wensen van werknemers om meer contractflexibiliteit toe te staan.

Zo is uit de conclusies van het rapport naar voren gekomen dat de suggestie, dat contractflexibiliteit aansluit bij de wensen van moderne werknemers, zich slecht verdraagt met de feitelijke voorkeur voor de traditionele vaste arbeidsrelatie. De ODB ziet dit als een bevestiging van haar standpunten en als een opmaat naar meer vaste arbeidsrelaties.

Vanuit meerdere oogpunten gezien is de zekerheid van het hebben van een vaste baan een noodzakelijke voorwaarde om vooruit te komen in het leven. Goed werkgeverschap speelt daarbij ook een rol.
Zie onze eerdere publicatie: Flexibilisering alleen goed voor hoogopgeleiden.

Het is opvallend dat in de media vooral de link wordt gelegd naar de ketenbepaling (volgt aansluitend of met een onderbreking van hooguit drie maanden een nieuw contract, dan heeft de werknemer automatisch een vaste aanstelling), terwijl het rapport interessantere en meer verontrustende inzichten biedt, zoals hierboven geschetst.

Uit het rapport blijkt zonneklaar dat mensen meer en langer tijdelijk (moeten) werken, als gevolg van de verregaande versoepeling van het ontslagrecht. Daarnaast blijkt dat één op de drie werknemers met zes tot tien jaar werkervaring nog steeds met een tijdelijk dienstverband te maken heeft. Vrijwel niemand met een vast dienstverband wil een tijdelijke aanstelling! Voor de ODB en de vakcentrale MHP staat buiten kijf staan dat vaste contracten de norm zijn en zullen blijven.

logo_nlbron SCP, MHP, ODB

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: