24 mei, 2024
Onze vakbondJuridische DienstverleningScheiden Via Internet, Snel En Goedkoop?

Scheiden Via Internet, Snel En Goedkoop?
S

Internet is niet meer weg te denken uit onze huidige samenleving. Steeds meer mensen vinden hun weg in de digitale wereld en steeds vaker worden via het internet goederen aangeschaft en contracten gesloten. Het is al enige tijd ook mogelijk een echtscheiding via het internet te regelen.

De echtscheiding via internet lijkt vaak goedkoop, maar dat is dan ook precies wat u krijgt! Bij een scheiding via het internet staat de advocaat, die de scheiding moet aanvragen bij de rechtbank, vaak beide partijen bij. Daarbij moet van de betrokken advocaat de nodige zorgvuldigheid worden verwacht. De Raad van Discipline – het tuchtrechtelijk college dat klachten behandelt over advocaten – wees recentelijk een advocaat terecht die beide partijen bijstond in een echtscheidingsprocedure en daarin onzorgvuldig was geweest. De advocaat dient zich er namelijk van te vergewissen dat beide partijen de inhoud van de echtscheidingsregeling ook daadwerkelijk begrijpen. In gegeven geval was dat niet zo en kreeg de advocaat een berisping.

(Bron: Advocatenblad 5 augustus 2011)

Ook wij bij Dudink & Starink Advocaten zien geregeld de resultaten van dergelijke snelle en ogenschijnlijk goedkope internetscheidingen. Betrokkenen komen dan alsnog op ons kantoor langs om regelingen aangepast te krijgen. Vaak blijkt goedkoop dan toch echt duurkoop. Regelingen in het kader van een echtscheiding, vooral ten aanzien van de kinderen, maar ook ten aanzien van verdeling van de goederengemeenschap, zijn dan vaak simpelweg slecht en niet goed doordacht. Waarom zou je je daaraan wagen?

U kunt het veel beter via de ODB regelen. Want als lid van de ODB heeft u recht op een zeer forse korting op het uurtarief van de advocaten van Dudink en Starink Advocaten. Dit geldt ook voor het regelen van een echtscheiding. In voorkomende gevallen kunnen vaste tariefafspraken worden gemaakt. Zeker als het een echtscheiding betreft op verzoek van beide partijen, kan de echtscheiding vrij snel en tegen geringe kosten worden geregeld. Regel het dan ook in één keer goed.

U bent geïnformeerd!

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: