23 juli, 2024
Onze vakbondSchaduw van crisisbeleid is nog voelbaar

Schaduw van crisisbeleid is nog voelbaar
S

Reactie Vakcentrale voor Professionals (VCP) op Miljoenennota 2015

“De professionals in Nederland hebben behoefte aan een krachtig herstel van inkomen en werkgelegenheid”, aldus VCP-duovoorzitter Gerrit van de Kamp. De schaduw van het crisisbeleid is nog voelbaar. Het herstel van economie en werkgelegenheid is nog zeer broos. De groei en werkgelegenheid zouden de primaire focus van dit kabinet moeten hebben. Het begint met vertrouwen.

Vertrouwen
Mensen voelen de schaduw van het crisisbeleid nog hangen en geloven niet in het beeld dat wordt voorgespiegeld. Ondanks de positieve signalen in de Miljoenennota is 2015 vooral nog een jaar dat wordt gedomineerd door zo’n 7 miljard aan bezuinigingen en lastenverzwaringen uit eerdere begrotingen. “Op zijn best is er sprake van minder versoberingen en een kleinere toename van de lastendruk dan eerder voorspeld. Er lijkt te worden gegoocheld met cijfers,” aldus Van de Kamp. De verlaging van het tarief van de eerste schijf is zo’n fata morgana. In tegenstelling tot de beeldvorming daalt de eerste schijf niet met 0,25%, maar stijgt het tarief door eerdere besluitvorming met 0,25% in 2015 ten opzichte van 2014. Dat betekent dat de meeste mensen 50 euro meer belasting gaan betalen, in plaats van minder.

Lastenverlichting
De crisis is aangegrepen om verder te nivelleren en de lasten voor de middengroepen verder te verzwaren, terwijl Nederland al relatief weinig inkomensverschillen kent. Hopelijk markeert de matiging van de inkomensafhankelijkheid van de arbeidskorting een trendbreuk, zodat werken in de toekomst weer meer gaat lonen. De lastenverzwaringen van de afgelopen jaren wegen niet op tegen de lastenverlichting in het begrotingsakkoord. “Het gaat om het effect dat je ervaart,” aldus VCP-duovoorzitter Reginald Visser. De VCP zet zich in voor verdere lastenverlichting op arbeid, met name voor de middengroepen. Het verschil tussen brutoloon en nettoloon (WIG) moet worden verkleind. De hoge lastendruk is slecht voor de werkgelegenheid en de economie. In combinatie met de onzekerheid drukken de lastenverzwaringen nog altijd de bestedingen.

Werkgelegenheid en zekerheden onder druk
Werk is een belangrijke zekerheid die nog steeds onder druk staat. Werkloosheid zien wij als een grote uitdaging, die zonder gerichte maatregelen nog voor jaren sporen zal trekken in de samenleving. Wij menen dat professionals recht hebben op zekerheid van duurzaam werk en inkomen. Ondanks het lichte herstel van werkgelegenheid, is de werkloosheid nog steeds substantieel hoger dan vóór de crisis. Het kabinet moet zich maximaal inzetten om de 605.000 werklozen aan het werk te krijgen.

Voor grote groepen staan zekerheden onder druk. Het kabinet moet oppassen dat het opkrabbelende vertrouwen niet wordt geschaad door de grote veranderingen die voor 2015 op stapel staan: pensioenen (FTK, Witteveenkader), ontslagbescherming (transitievergoeding, WW), zorg (decentralisaties), participatiewet en belastingen (werkkostenregeling).
Afgelopen jaar hebben wij bijgedragen aan uitwerking van het sociaal akkoord, maar ook met regelmaat aangegeven waar het op verschillende dossiers beter kan. De VCP roept het kabinet op de groei van werkgelegenheid en het vertrouwen te bevorderen.

Koopkracht
De koopkracht verbetert licht (0,5%), met name door de stijging van de reële lonen. Het is daarbij positief dat de nullijn voor ambtenaren in 2015 afloopt. De VCP heeft haar bezwaar tegen de nullijn vaak onder de aandacht gebracht. Een ander deel van de koopkracht wordt echter uit de toekomst naar voren gehaald, doordat de pensioenruimte per 1 januari 2015 wordt beperkt. Dit zal leiden tot lagere pensioenen in de toekomst.
Niet alle groepen gaan er in 2015 in koopkracht op vooruit. De koopkracht van ouderen en alleenverdieners blijft achter. Ouderen worden geraakt door verschillende maatregelen die stapelen met de beperkte pensioenontwikkeling.

Bron:logovcp-251x151_1

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: