23 juli, 2024
Onze vakbondReünie LIMOS Kazerne Nijmegen

Reünie LIMOS Kazerne Nijmegen
R

Met het niet meer oproepen van Nederlandse jongemannen om te voldoen aan de militaire dienstplicht verdween ook de dienstplichtig luchtmachtmilitair uit het straatbeeld van Nijmegen. Het is nu bijna 20 jaar geleden dat de Luchtmacht Instructie en Militaire Opleidingen School (LIMOS) werd gesloten en daarmee een mooi moment om dit jaar een reünie te organiseren.

De reünie vindt plaats op 12 september 2015 op het voormalig LIMOS terrein en is bedoeld voor kaderleden, leden van de vaste staf en burgermedewerkers die ooit op de LIMOS hebben gewerkt. Hun partners zijn ook van harte welkom.

De Nederlandse krijgsmacht bestaat tegenwoordig uit beroepspersoneel en toch geldt in Nederland nog steeds de dienstplicht; alleen de opkomstplicht is sinds 1 mei 1997 officieel voor onbepaalde tijd opgeschort. Nieuwe dienstplichtigen worden sinds augustus 1996 dan ook niet meer opgeroepen.

De LIMOS-kazerne in Nijmegen was de samenvoeging van drie kazernes uit het begin van de twintigste eeuw. Twee infanteriekazernes, de Krayenhoff- en Generaal Snijderskazerne, vormden van oudsher een complex. Tegen deze kazernes aan de noordoostkant ligt de Prins Hendrikkazerne die werd gebruikt door de Koloniale Reserve.

Sinds de sluiting van de LIMOS wordt de Prins Hendrikkazerne gebruikt als asielzoekerscentrum, een aantal achterste gebouwen als basisschool en gebouw M (hier waren de opleidingen voor luchtdoelartillerie ondergebracht) als woonruimte. De rest van het LIMOS-terrein, met daarop de twee infanteriekazernes, werd herbestemd tot autoluwe woonwijk met veel groen. Het hoofdgebouw van de Krayenhoffkazerne kreeg een culturele bestemming en werd verbouwd tot bedrijfsverzamelgebouw met combinaties van wonen en werken. In het hoofdgebouw van de Snijderskazerne werden woningen gerealiseerd. Het vroegere Magazijn voor Kleeding en Nachtleger huisvest tegenwoordig Woongroep ’t Span voor verstandelijk beperkte jongeren.

De reünie staat in het teken van een samenzijn met oud-collega’s, waarbij herinneringen en verhalen uit vroeger tijden kunnen worden opgehaald. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding over het voormalig LIMOS terrein, zodat een ieder een beeld kan krijgen hoe het terrein tegenwoordig wordt gebruikt.

De ontvangst is vanaf 11.00 uur in café-restaurant De Kolonie. Dit restaurant is gehuisvest in de voormalig Krayenhoffkazerne. Omstreeks 16.00 uur wordt de dag afgesloten. Meer informatie over de geplande reünie is te vinden op de speciaal opgerichte website http://www.reunielimos2015.nl/. Via deze website kunnen geïnteresseerden zich tevens tot en met 31 juli aanmelden voor deze dag.

Bron: reunielimos2015.nl
rijksoverheid.nl
jeoudekazernenu.nl

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: