13 april, 2024
Onze vakbondResultaat burger- en militaire pensioenregelingen 2015

Resultaat burger- en militaire pensioenregelingen 2015
R

Op 9 oktober jl. is er na maanden van onderhandelen een onderhandelingsresultaat bereikt in de Pensioenkamer (PK). De PK is het overleggremium voor alle ABP-sectoren.

Momenteel wordt het resultaat aan de leden van CMHF, de aangesloten verenigingen, voorgelegd. Het is kort dag, want op 13 november a.s. vindt er een terugkoppeling plaats in de PK. Het Kabinet heeft reeds te kennen gegeven akkoord te kunnen gaan. Geen vanzelfsprekendheid omdat bij een vorige versie de onderhandelaar van werkgeverszijde is teruggestuurd naar de onderhandelingstafel. De wijzigingen in de regeling zijn grofweg te verdelen in een tweetal hoofdpunten te weten de aanpassingen als gevolg van gewijzigde fiscale wetgeving voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen (OP/NP), beter bekend als Witteveen II, en de versobering van de VPL-inkoopregeling.

Voor zowel de middelloonregeling als de militaire eindloonregeling is overeenstemming bereikt in respectievelijk de Pensioenkamer en in het Sectoroverleg Defensie. Deze onderhandelingsresultaten zullen aan de leden worden voorgelegd in de Openbare Algemene Ledenraad op donderdag 13 november.
Het onderhandelaarsresultaat voor de middelloonregeling is tot stand gekomen na lang getouwtrek tussen de werkgever die de fiscale versobering door hem als wetgever vorm gegeven, maximaal wil invullen en dus tot maximale premievrijval wil komen (vnl. in eigen portemonnaie) en de werknemer die de pensioenopbouw op peil wil houden om zo een goed pensioen voor later te waarborgen. Het volledige onderhandelaarsresultaat kunt u hier lezen.

Voor de militaire eindloonregeling is men er in geslaagd deze voor het overgrote deel onaangetast overeind te houden. Alleen voor een beperkte groep militairen is een kleine aanpassing benodigd. Welke dat is kunt u hier lezen.

Bron:CMHF-logologo_govmhb

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: