13 juli, 2024
Onze vakbondRenovatie En Nieuwbouw Bedrijfskantines Defensie!

Renovatie En Nieuwbouw Bedrijfskantines Defensie!
R

De voedselveiligheid bij Defensie is verbeterd. Na een nieuwe inspectieronde bleven de constateringen binnen de door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gehanteerde norm. Eerder dit jaar werden door Defensie op verschillende locaties bedrijfskantines waaronder Het Meeuwennest in Den Helder gesloten om te voorkomen dat gezondheidsrisico’s zouden ontstaan.

De ODB
Afgelopen jaar werden op 21 van de 70 defensielocaties de cateringvoorzieningen in de bedrijfskantines onderzocht na melding van de ODB in het dagblad de Telegraaf. De NVWA lette op hygiëne en de staat van onderhoud van gebouwen en apparatuur en de ongediertewering en -bestrijding. In Schaarsbergen (Oranjekazerne), Amsterdam (MEA), Den Helder (Meeuwennest), Den Haag (Brasserskade) en Doorn (van Braam Houckgeest) werden ernstige overtredingen gevonden.

Onaangekondigde controles
Daarop zijn een groot aantal maatregelen genomen. Paresto, onderdeel van het Defensie Ondersteuningscommando, huurt extern bureau Sensz in voor controles en hulp bij verbeteringen. Alle bedrijfskantines op Paresto-locaties zijn dit jaar onaangekondigd door Sensz bezocht.

Dieptereiniging
De controles, opleiding van cateringpersoneel, het snel verhelpen van kleine tekortkomingen aan apparatuur en infrastructuur, betere afspraken over schoonmaak en dieptereiniging van keukens hebben resultaat gehad. Dat geldt ook voor een nieuw contract voor effectieve ongediertewering en -bestrijding rondom keukens. Na de 2e controleronde heeft de NVWA geen grote overtredingen geconstateerd.

Nieuwbouw
De bevindingen van de NVWA zijn geen reden voor Defensie om stil te gaan zitten. Voor een aantal cateringlocaties kiest Defensie voor nieuwbouw, geheel of gedeeltelijk. Door alle (bouw)voorschriften kan het alleen 5 jaar duren voor de vernieuwde keukens beschikbaar zijn.

Planning
De gerenoveerde keuken op de Bernhardkazerne in Amersfoort wordt in april 2019 opgeleverd. Nieuwbouw moet in 2021 klaar zijn. Over maximaal 5 jaar moet nieuwbouw de gesloten keuken in Assen hebben vervangen. De nieuwbouw van de keuken in het Meeuwennest in Den Helder moet in 2023 klaar zijn, die op de Oranjekazerne Schaarsbergen volgt 2 jaar later.

Instandhoudingsproject
De keuken en het bedrijfsrestaurant van gebouw 35 op de Frederikkazerne in Den Haag worden intensiever gebruikt omdat die in gebouw 31 niet meer voldeed. Het instandhoudingsproject voor de keuken van Vliegbasis Gilze-Rijen wordt eindelijk voorbereid en die voor Vught is nog in uitvoering. De keuken op Marine Etablissement Amsterdam (MEA) wordt in 2019 onder handen genomen. Op tijdelijk gesloten locaties, kan het gebruikelijke assortiment daardoor iets afwijken.

Mening ODB
Actie en reactie nadat een artikel in de Telegraaf aan de hand van een melding van de ODB over wantoestanden in het Meeuwennest werd gelanceerd, werden de symptomen aangepakt maar niet de oorzaak (verouderde gebouwen). Pas na herhaalde oproepen o.a. via LOS radio is eindelijk resultaat geboekt, De werkgever kon niet om de feiten heen. Jammer dat Sensz alleen op de werkvloer heeft gekeken. Het zou goed zijn ook het management eens kritisch onder het vergrootglas te leggen. Met name geknoei met werkroosters, overschrijden van werkuren en heen en weer schuiven van personeel zou verminderd moeten worden.

Bron: MinDef/redactie
Foto: AVDD

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: