14 april, 2024
Onze vakbondRegeling voor (voormalig) Defensiepersoneel chroom 6

Regeling voor (voormalig) Defensiepersoneel chroom 6
R

Defensie heeft samen met de vakbonden een regeling opgesteld voor (voormalig) Defensiemedewerkers die mogelijk ernstig ziek zijn geworden door het werken met chroom 6 houdende stoffen. De regeling ging in op 1 maart 2015.

Het duurt lang voordat het onderzoek naar het werken met onder meer chroom 6 tot resultaat leidt. Daarom stelde Defensie samen met de vakbonden deze regeling op. Volgens minister Jeanine Hennis-Plasschaert is het belangrijk dat (voormalig) werknemers in een moeilijke situatie, niet onnodig lang in onzekerheid zitten over een regeling.

Tegemoetkoming
De regeling geeft de betrokken (voormalige) werknemers een tegemoetkoming, vooruitlopend op een eventuele resterende schadevergoeding. In aanvulling op een financiële tegemoetkoming kunnen de (voormalige) werknemers ook ondersteuning krijgen.

De omvang van de tegemoetkoming wordt bepaald op basis van de ernst van de aandoening en varieert van 3.000 tot maximaal 15.000 euro voor ernstig zieken. In deze gevallen zijn sterke aanwijzingen dat werken met chroom 6 de ziekte kan hebben veroorzaakt. De aandoeningen in deze regeling zijn afgeleid van een advies van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Onderzoek
De regeling betekent niet dat Defensie aansprakelijk is. Daarover kan minister Hennis pas praten als het onafhankelijk onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu klaar is.

Uitvoering
Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) zorgt voor de afhandeling van de tegemoetkoming. Bij het ABP-zorgloket hebben zich tot nu toe meer dan 1.600 (voormalige) werknemers gemeld die ongerust zijn over hun gezondheid.

Bron: defensie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: