18 mei, 2024
Onze vakbondReferendum ODB

Referendum ODB
R

Vanaf vandaag tot en met 16 juni aanstaande kunnen leden van de ODB hun stem uitbrengen over het pensioenakkoord. Voor tegen en zelfs blanco kan er gestemd worden.

De uitslag wordt in de week erop bekend gemaakt. Het raadgevend referendum geeft advies aan de Algemene Ledenvergadering hoe de achterban tegen bepaalde zaken aankijkt.

Indien deze nieuwe vorm van ledenraadpleging een succes wordt, zal het bestuur in meerdere zaken een raadgevend referendum uitschrijven

Bron: Redactie
Foto: John Hain en Arek Socha via Pixabay/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: