25 juli, 2024
Onze vakbondReclame Code Commissie: reclame Pensioenfederatie "Misleidend en oneerlijk"

Reclame Code Commissie: reclame Pensioenfederatie “Misleidend en oneerlijk”
R

Het platform PensioenOpstand, had drie klachten ingediend bij de Reclame Code Commissie naar aanleiding van een reclame campagne van de Pensioenfederatie “samen sta jij sterk”. Alle drie de klachten werden gehonoreerd. Eén van de klachten ging over de bizarre uitspraak dat pensioenfondsen meer geld dan ooit in kas zouden hebben.

Het platform heeft onder andere aangegeven dat met name jongeren een groot risico lopen dat hun pensioen gekort wordt. En dat deze korting kan oplopen tot 59% van het pensioen! De Pensioenfederatie erkend dit risico voor jongeren volledig maar blijft volharden dat er meer geld dan ooit in kas zou zitten. (Met enig creatief rekenwerk zou je dit inderdaad kunnen denken)

Het College van Beroep van de Reclame Code Commissie is glashelder in haar uitspraak dat de reclame van de Pensioenfederatie “misleidend “en “oneerlijk” is. Er wordt namelijk nergens duidelijk gemaakt welke risico’s jongeren lopen. Belangrijk is ook om te weten dat voor het College meewoog dat de bewuste website van de Pensioenfederatie het karakter lijkt te hebben van een feitelijke voorlichting. Door deze misleiding zal een consument eerder dan bij “gewone” aanprijzing erop vertrouwen dat de aangeboden informatie volledig en eerlijk is.

De ODB beschouwt net als het platform deze uitspraak van de Reclame Code Commissie als een enorm succes. Na lange tijd wordt de lobbyclub van de pensioenfondsen op de vingers getikt voor structurele misleiding van haar deelnemers en aspirant deelnemers. De ODB heeft in haar publicaties over pensioenen keer op keer aangegeven dat veel informatie vanuit de pensioenfondsen misleidend is. Maar daar trekken de pensioenfondsen zich niets van aan.

Helaas blijft de lobbyclub doen alsof hun neus bloedt. De volgende stap zou moeten zijn een verbod op de misleidende informatie en activiteiten van deze federatie.

Stop de afbraak , begin met opbouw!

Bron

Platform PensioenOpstand bestaat o.a. uit:

Alternatief Voor Vakbond
Dwars(GL)
JD(D66)
JOVD(VVD)
JS(PvdA)

SGPJ(SGP)

Bestuur ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: