13 april, 2024

Recht in Nederland?
R

Het beledigen van een politieagent kost (o.a.) bij de politierechter in Rotterdam € 650,-
Een ondernemer in elkaar (schoppen en) slaan in Haarlem € 370,-.

Eigenlijk is het nog erger, want de Staat der Nederlanden legde voor het in elkaar schoppen en slaan van de ondernemer een boete op van € 370,- euro. Die gaat in de Rijksschatkist. Het slachtoffer kreeg een immateriële schadevergoeding van € 200,-. De Staat komt er dus het beste vanaf.

De ondernemer werd in gegeven geval door zowel de politierechter als het Openbaar Ministerie in de steek gelaten. Dit, terwijl sinds 1 januari 2011 de vorderingen van slachtoffers makkelijker dienen te worden toegewezen. Dat blijkt dus een papieren (Haagse) werkelijkheid.

Het slachtoffer werd na de mishandeling (overigens in het bijzijn van zijn personeel) zo bedreigd dat hij zijn winkel niet meer kon uitbaten en heeft vervolgens geld moeten lenen om alle schuldeisers te kunnen betalen. Twee jaar later betaalt hij nog steeds voor enkele verzekeringen. De door hem geleden schade probeerde hij dus te verhalen op de dader, maar de politierechter werd het allemaal te veel en te complex en verklaarde de vordering niet ontvankelijk.

Het slachtoffer had – gezien de behoorlijk vordering – voor de zitting een zeer langdurig gesprek gevraagd en ook gekregen met de behandelende Officier van Justitie. Hierin werd door hem exact toegelicht wat de directe schade was. Helaas voor het slachtoffer was deze Officier van Justitie niet de Officier die de zitting deed, want die ging op de zitting 180 graden om. Het slachtoffer kreeg de indruk dat deze Officier het dossier net voor de zitting had overgenomen van haar collega. Daarbij deed de Officier van Justitie ter zitting ook maar gelijk afstand van hoger beroep. Einde verhaal voor de ondernemer. Hij moet nu Officier van Justitie en zit met de gebakken peren.

In Den Haag roept men (het liefst op tv), zero tolerance als je een agent beledigt. Maar als je een ondernemer zo ernstig in elkaar slaat dat verder werken onmogelijk is geworden, is dat blijkbaar een minder ernstig vergrijp. Ach, een ondernemer is natuurlijk geen ambtenaar…

(Bron deels NRC, dinsdag 13 september 2011)

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: