20 mei, 2024
Onze vakbondPutdeksel: VPD missie, Je moet het maar willen!

Putdeksel: VPD missie, Je moet het maar willen!
P

Afgelopen maand werd bekend dat Mindef lees de Koninklijke Marine de uitzend bescherming van Vessel Protection Detachments (VPD) de nek heeft omgedraaid. Zover de ODB bekend, is dit een eenzijdig besluit vanuit het ministerie. Dit besluit is naar de mening van onze leden genomen op basis van grote personeel tekorten in een aantal rangen en specialismes. Zoals in de rangen van luitenant, onderofficieren marinier (OOFF MARN) en onderofficier algemeen verpleegkundige (OOFF AMV)en in bepaalde specialismes zoals de communicatie.

De koninklijke marine ziet de VPD missies alleen in financieel opzicht nog als uitzending. Men krijgt dus wel de volledige uitzendtoelage. Alle andere (rand)voorwaarde zijn niet meer van toepassing. Geweldige zet voor het betrokken personeel. Dit besluit heeft tot gevolg;
a. dat personeel vogelvrij is verklaart v.w.b. VPD missie inzet.
b. missie gaat altijd voor waardoor; sollicitaties niet meer van toepassing zijn
c. mogelijke bevorderingen niet meer van toepassing zijn.
d. 1 jaar uitzend bescherming niet meer vaSpandooek VPD mariniersn toepassing is.

Een voorbeeld uit de praktijk. Aanvang uitzending is de dag dat men voor het eerst vertrekt. Het team doet zijn missie voor een x aantal dagen/weken en keert terug naar Nederland. Terug in Nederland is men stand-by voor de volgende inzet. Dit kan een aantal dagen zijn, maar ook weken. Verlof kan genoten worden voor slechts enkele dagen (je staat immers op stand-by) Opleidingen volgen of werken aan je Persoonlijk Ontwikkeling Plan (POP) in principe niet mogelijk. Langdurige opleidingen in het geheel niet mogelijk. lange verlof periodes(zomer en winter verlof)worden zonder overleg verschoven.

De missie gaat altijd voor persoonlijke belangen. Wanneer men (weer)vertrekt is nooit zeker. Wanneer men terugkeert in NL is altijd onzeker. Er bestaat altijd een mogelijkheid men bij aankomst buitenlandse haven op een ander koopvaardij schip gezet wordt, en dus niet of veel later terugkeert naar Nederland. Het hardst getroffen worden de OOFF MARN communicatie specialist en de OOFF AMV(dit zijn twee ‘schaarste’ categorieën bij de marine).

Ons lid is straks ook weer op VPD missie, nummer 7 of 8 de tel is hij kwijt geraakt. Dit komt in zijn geval neer op bijna 1 jaar in het VPD traject. Door uitstekend functioneren is hij wederom op een lijst gezet wat voor hem inhoudt dat i zijn zomer verlof kan genieten van week 40 tot 45. 5 weken later gaat hij gelijk met winter verlof(?!). Het ministerie lees voor haar de KM heeft zijn VPD personeel nooit gevraagd om af te zien van de uitzend bescherming.

Dit soort veranderingen in regelgeving moet toch in overleg met de vakbonden. “Hallo” georganiseerd overleg! Hebben jullie zitten snurken of zo? Om dit als werkgever te “vragen” van je werknemers is beneden alle peil. Maar als belangenbehartigers van alle genoemde werknemers hier mee akkoord te gaan is nog veel erger!!! Gaan we straks nog terug naar de oude ronsel en slavenarbeid praktijken van een paar eeuwen geleden?

 

 

Putdeksel schrijft op eigen titel op de website van de ODB. De inhoud kan afwijken van de officiële mening van het bestuur van de ODB. U kunt niet corresponderen met Putdeksel. U mag wel op de website reageren. (redactie ODB)

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: