13 april, 2024
Onze vakbondPutdeksel vindt: Ruïneert P&O Defensie?

Putdeksel vindt: Ruïneert P&O Defensie?
P

Ik ben van mening dat er een artikel gewijd moet worden aan de bijzondere werkwijze van P&O bij Defensie die de laatste jaren sterk onderhevig is aan interne erosie van kennis en kunde. Hierdoor komen met name de lagere rangen in de verdrukking.

Met de huidige werkwijze is het belang van het defensiepersoneel ondergeschikt aan die van persoonlijke belangen van hen die werkzaam zijn bij P&O. Gebleken is dat er een vreemde mores heerst binnen dit defensieonderdeel.

Putdeksel wordt meerdere keren per jaar bijgepraat vanuit het lagere personeel en middenkader dat al jaren bloot staat aan willekeur, chantage en ronduit onbeschoft gedrag. Daarmee overschrijdt dit  onderdeel elke fatsoensnorm die in onze rechtsstaat gebruikelijk is.

Eigenbelang. Pestgedrag, schimmige sollicitatie procedures, en vriendjespolitiek zijn aan de orde van de dag. Dit is DE grote motivator voor defensiepersoneel om de dienst te verlaten. Daarnaast wordt het aanzien en integriteit van de Defensieorganisatie ernstig beschadigd.

Al veel eerder werden in het verleden klachten geuit tegen P&O. Het ministerie probeerde dit in eigen beheer op te lossen. Het resultaat is dat de organisatie verder achterop is geraakt. Er is dan ook veel werk aan de winkel om alles op orde te krijgen.

Het is vooral niet duidelijk voor de werknemer wat de functie van de loopbaanbegeleider is, het komt regelmatig voor dat deze vooral het organisatie belang voorop stelt terwijl hij/zij juist er voor de werknemer moet zijn. Tevens moet de loopbaanbegeleider afspraken gaan maken wat de medewerker wil in de organisatie en …… niet wat de loopbaanbegeleider wil!

De P&O adviseur is juist voor het organisatie belang! ( Denk aan vulling van de nodige arbeidsplaatsen) Hij zal hierbij de hogere legerleiding advies geven hoe de organisatie ervoor staat en wat er gevuld moet worden. De P&O functietoewijzer wijst beschikbare functies toe .

Zoals eerder aangegeven worden alle processen niet behandeld zoals omschreven en afgesproken is met de verschillende belanghebbenden. Zo worden POP afspraken onjuist ingevuld, om deze als het P&O uitkomt, niet na te komen. Afwijzingsbrieven van sollicitaties worden slecht (schimmig) verwoord en je raad het al, de werknemer is hier de dupe van.

Het is niet allemaal ellende er zijn ook zaken die heeel goed geregeld zijn zoals hun eigen doorstroomtrajecten,  hierin is vooral het doorschuiven van loopbaanbegeleiders opvallend, en het voortrekken van personeel met een MD status t.o.v. niet MD status.

Daarnaast wordt regelmatig met functie afwijzingen de nodige protocollen uit de hoge hoed getoverd als grondslag voor een genomen beslissing gebruikt (pure verzinsels van de P&O organisatie ) terwijl de AMAR procedures leidend moeten zijn en gebruikt moeten worden.

Ik heb uit de wandelgangen vernomen dat er gesleuteld wordt aan een nieuw HR model,  ben benieuwd hoe dit uitpakt voor de werknemer!

De Bestuursstaf zou dan ook aan de slag moeten gaan, om orde op zaken te stellen. Zeker in het belang van het door tekorten geplaagde bedrijf. Zoals het zich nu voortsleept van de ene ellende naar de andere gaat niet langer, dit wanbeleid moet stoppen!

Tekst: Putdeksel
Foto: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: