20 mei, 2024
Onze vakbondPTSS Dekking Op Ongevallenverzekering Voor Militairen!

PTSS Dekking Op Ongevallenverzekering Voor Militairen!
P

Niet alleen bij de ODB, advocaten en Defensie zelf komen vele militairen voorbij die op de een of andere manier psychische problemen aan een uitzending hebben overgehouden. Ook bij Noventas (de huisverzekeraar van de ODB) komen, helaas met regelmaat, claims binnen die betrekking hebben op PTSS-klachten. Men wil dan gebruik maken van de unieke en speciale PTSS-dekking die op de ongevallenverzekering meeverzekerd kan worden.

Deze uitkering staat dan los van hetgeen de werkgever aan de militair vergoedt. Raak je als militair door een ongeval blijvend invalide of overlijd je hierdoor, dan kan er, afhankelijk van de omstandigheden en mate van arbeidsongeschiktheid, een aantal specifieke uitkeringen volgen. Ook Defensie regelt in dat geval als goed werkgever een groot aantal zaken. Zij komt je echter niet altijd tegemoet in bijvoorbeeld de aanpassing van een woning of auto.

De ervaring leert dat in zo’n situatie het voor jou en/of jouw partner belangrijk is dat er in de periode na een ongeval voldoende geld voorhanden is om zelf naar eigen inzicht een aantal zaken te kunnen regelen. Het doel van een ongevallenverzekering is het uitkeren van het verzekerd bedrag bij overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval van de verzekerde(n).

De ongevallenverzekering die Noventas voor jou kan bemiddelen, het Defensie Ongevallen Plan –verkrijgbaar in een basisversie en uitgebreide versies – biedt hier uitkomst. De verzekering biedt dekking onder molestomstandigheden en privé. Ook volgt er een uitkering wanneer PTSS (Post Traumatic Stress Syndrom) bij jou wordt geconstateerd, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een andere verzekeraar die een PTSS dekking heeft waarbij je alleen een natura vergoeding voor medische behandeling krijgt als Defensie niets vergoed.

Natuurlijk biedt deze ongevallenverzekering ook een vergoeding voor dergelijke psychische bijstand. Als je gebruik wilt maken van een uitkering op deze verzekering dient de verzekering nog van kracht te zijn (al vanaf de “schadedatum”) en wordt door jou ook het Defensie Protocol PTSS doorgelopen.

Naast de PTSS-dekking biedt deze verzekering ook nog de benodigde andere dekkingen en aanvullende mogelijkheden. Je kunt vrijblijvend met Noventas contact opnemen om jouw wensen voor te leggen. Voor leden van de ODB gelden voor enkele producten speciale kortingen, vraag ernaar!

Noventas kunt u bereiken op tst nr: 0880300100

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: