28 mei, 2024
AanbevolenJa ..... We Zijn Tegen!

Ja ….. We Zijn Tegen!
J

Zoals altijd heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Onafhankelijke Defensiebond ODB haar mening gegeven over het onderhandelaarsakkoord dat de centrales/bonden in het Sectoroverleg Defensie (SOD) met het ministerie zijn overeengekomen.
Let wel: de ODB hoort niet bij het SOD!

Bij de ODB hebben alleen de regiobestuurders uit de deelraden stemrecht. Elke deelraad bestaat uit drie regiobestuurders/vertegenwoordigers, zodat drie stemmen per doelgroep kunnen worden uitgebracht. Op deze wijze zijn de leden beter en eerlijker vertegenwoordigd. In totaal konden 27 stemmen worden uitgebracht: 18 stemmen waren tegen het onderhandelaarsakkoord, 2 onthoudingen en 7 stemmen zijn niet uitgebracht. Bij deze stemming wordt uitgegaan van een eenvoudige meerderheid, dat wil zeggen 50% plus één. De uitslag is duidelijk: het onderhandelaarsakkoord is weggestemd.

„Het onderhandelaarsakkoord is weggestemd!”

Aan iedere stemmer werd ook gevraagd naar motivatie/reden van zijn of haar keuze. De reacties waren te verdelen in vier hoofdgroepen, t.w. 1) pensioen, 2) stijging primair loon, 3) aanpassingen van het loonhuis en 4) vergelijking met loonontwikkelingen bij de politie.

Pensioenen
In de afgelopen periode heeft u op deze site veel stukken kunnen lezen van de hand van P.A. Eijkelenkamp. In detail werden allerlei ‘misstanden’ op het gebied van pensioenen door hem aangekaart zonder dat Defensie op enige manier hier een passende reactie op heeft gegeven of überhaupt zelfs heeft gereageerd. Een greep uit de reacties:

  • Heimelijke tariefstijging pensioenpremie.
  • Backservice kosten die op militairen wordt afgewenteld.
  • De extra kosten dubbele pensioenopbouw gedurende uitzending.
  • Koppelafspraak tussen middelloon en eindloon.
  • Al 10 jaar geen indexatie pensioen; waar blijft de compensatie?
  • Franchisebedrag (geen pensioen berekening) te hoog waardoor zeer nadelig voor burgerschaal 1 t/m 4 en manschappen en korporaal, korporaal 1 en sergeant. Deze bouwen in deze jaren te weinig pensioen op.

Loonstijging vs. inflatie
Primair gaat het loon over de komende drie jaar in totaal met 3.9% omhoog, d.w.z. 1.3% per jaar. Dit is zelfs minder dan de verwachte inflatie van 2%!

Loonhuis
In het defensieloonhuis zijn aanpassingen gemaakt voor de rangen van officieren. Het is de ‘officiersbonden’ kennelijk gelukt dit er door te drukken. Waarom is dit zelfde niet gelukt bij de onderofficieren. Deze worden weer het kind van de rekening door het wegvallen van de mogelijkheid van max naar max.

Vergelijking met politie
In 2016 staakte de politie en zij kregen uiteindelijk 0,5% extra. Dit ‘extraatje’ is bijvoorbeeld niet gebruikt als voorbeeld bij de onderhandelingen in het SOD; hebben de vertegenwoordigers van het personeel binnen de SOD weer ‘eens zitten snurken’, of spelen er misschien andere belangen?. Waarom worden groepen binnen de overheid niet gewoon gelijk getrokken. Wederom is de politie aan het actievoeren en stel dat zij weer een extra verhoging krijgen …..?

„Nog al wat redenen voor afwijzen akkoord.”

Voldoende redenen
Zoals u ziet zijn er nogal wat redenen voor afwijzen van het akkoord. Zeker het onderwerp Loonhuis was voor de meeste afgevaardigden een zeer heikel punt; waarom kunnen officieren ‘rustig doorgroeien qua salaris’ maar onderofficieren blijven stilstaan. Dit is niet meer van deze tijd en een enorme blunder (rechtsongelijkheid) van de onderhandelaars. Deze stappen moeten direct bij de onderofficieren ook worden ingevoerd!

Bron: Redactie
Afbeelding: Redactie

Voor de geïnteresseerden hieronder de uitslag in detail:

Deelraad Zeestrijdkrachten                      3 tegen
Deelraad Landstrijdkrachten                    3 tegen
Deelraad Luchtstrijdkrachten                   2 tegen                           1 niet uitgebracht
Deelraad Kon Marechaussee                    3 tegen
Deelraad burger defensiepersoneel                         1 onthouding     2 niet uitgebracht
Deelraad voormalig militair personeel       2 tegen   1 onthouding
Deelraad vml. burger defensiepersoneel                                         3 niet uitgebracht
Deelraad internationaal                           3 tegen
Deelraad reservisten/reserve                   2 tegen                          1 niet uitgebracht

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: