24 juli, 2024
Onze vakbondPensioenspecialisten schetsen toekomst pensioenstelsel

Pensioenspecialisten schetsen toekomst pensioenstelsel
P

10 pensioenspecialisten vertelden vorige maand waaraan een nieuw pensioenstelsel volgens hen moet voldoen. Zij spraken op een bijeenkomst van BNR Nieuwsradio. De meesten van hen blijken voorstander van een zogenoemd ‘reëel’ pensioencontract.

Het reëel pensioencontract kenmerkt zich met name door de ambitie om de pensioenen jaarlijks volledig mee te laten stijgen met de prijzen of lonen. Daarnaast kan sneller worden ingespeeld op de actuele, financiële ontwikkelingen en beweegt het pensioen mee met een stijging van de levensverwachting. Dat betekent aan de ene kant een grotere kans op indexatie van de pensioenen. En aan de andere kant een grotere kans op korting, maar die is in de regel gering in hoogte vergeleken met het huidige stelsel.

Stabiel en toekomstbestendig

Henk Brouwer, bestuursvoorzitter Stichting Pensioenfonds ABP, zei hier eerder over: ‘We hebben ons uitgesproken voor een stabiel, toekomstbestendig en evenwichtig pensioencontract. Het nieuwe contract moet bestendiger zijn dan het huidige voor stijgingen van de levensverwachting en schokken op financiële markten. Wij onderschrijven de wensen van de sociale partners in het sociaal akkoord. Overgang naar het nieuwe contract moet zorgvuldig gebeuren aan de hand van duidelijke spelregels. Ook in het nieuwe contract moet het mogelijk zijn om te kunnen sturen op ambitie: een loongerelateerd en geïndexeerd pensioen.’

Uiteenlopende meningen

De ideeën en meningen van de pensioenspecialisten over het nieuwe pensioencontract waren divers. Jacqueline Lommen van Robeco liet weten dat het Nederlandse pensioenstelsel nog altijd tot de beste ter wereld behoort, maar dat het nieuwe pensioenstelsel eenvoudiger moet worden. René Maatman van advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek vindt dat pensioenfondsen hun deelnemers moeten beschermen tegen inflatie. Dit zou in de wet moeten worden opgenomen.

Tegengestelde geluiden

Ook waren er tegengestelde geluiden te horen. Onderzoeker Elisabeth Brüggen van Maastricht University zei dat uit onderzoek blijkt dat mensen moeite hebben om rationele keuzes te maken. Maar George Möller van de Autoriteit Financiële Markten(AFM) was van mening dat er meer ruimte moet komen voor  de eigen verantwoordelijkheid en voor individuele regelingen. IJmert Muilwijk van Christelijk  Nationaal Vakverbond (CNV) Jongeren vindt dat pensioen een verplichting moet blijven, terwijl Ilja Boelaars, student aan de University of Chicago, pleitte voor meer keuzevrijheid. Hij zou kiezen voor een opsplitsing van het collectieve pensioenfonds en een persoonlijke pensioenspaarrekening voor de deelnemers.

Wat is de mening van de ODB

De ODB blijft haar kritische mening t.o.v. de pensioenfondsen behouden. Reden is dat Den Haag toestemming heeft gegeven om een andere reken rente erop na te houden, daardoor worden de deelnemers “u” een ander beeld voorgespiegeld dan wat op dat moment gerechtvaardigd is. Ook wordt de waarde van het belegde kapitaal en onroerend goed op een onduidelijke manier in de jaarcijfers gepresenteerd. Het probleem van de jongeren versus ouderen wordt slim vermeden terwijl dit toch een tikkende tijdbom is. Wij roepen onze lezers dan ook op om de pensioenfondsen kritisch te blijven volgen. Per slot van rekening is het uw eigen uitgestelde salaris.

Lees meer over de nieuwe pensioenregeling

Redactie ODB

http://www.abp.nl/over-abp/nieuwe-pensioenregeling/

 

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: