Op basis van de nieuwe wettelijke fiscale eisen, ‘Witteveen 2015’, moet de Militaire Eindloonregeling worden aangepast. De onderhandelingen over de aanpassing van de Militaire Eindloonregeling vinden plaats binnen de overlegsector Defensie, tussen de werkgever Defensie en de vier Centrales van Overheidspersoneel CMHF, ACOP, CCOOP en AC. Het onderhandelaarsakkoord is 9 oktober in de Pensioenkamer besproken en geaccordeerd en aansluitend doorgestuurd naar het ABP-bestuur.

De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van pensioenen was afgerond toen op dinsdag 27 mei 2014 de Eerste Kamer akkoord ging met de fiscale pensioenvoorstellen (Witteveen-2015). Op 1 januari 2015 treden deze veranderingen bij de pensioenopbouw in werking, waaronder verlaging van het opbouwpercentage en de maximering van het pensioengevend loon.

De pensioenen worden steeds duurder omdat we langer leven en daardoor langer een pensioenuitkering krijgen. Het kabinet heeft daarom verschillende maatregelen genomen om de pensioenen nu en in de toekomst betaalbaar te houden. Vanaf 2015 worden hierom de fiscale mogelijkheden voor de opbouw van pensioen beperkt door verlaging van het opbouwpercentage en mag geen pensioen meer worden opgebouwd over het bedrag boven een pensioengevend inkomen (€ 100.000). Al eerder is de AOW-leeftijd verhoogd en is de pensioenrekenleeftijd omhoog gegaan van 65 naar 67 jaar.

De ODB heeft vanaf het begin gepleit voor het zoveel mogelijk onaangetast laten van de huidige regeling met een opbouwpercentage van 1,75%. De fiscus wierp bezwaren op omdat dat in een aantal gevallen zou leiden tot een bovenmatige (d.w.z. meer dan fiscaal geaccepteerde) pensioenopbouw.

De CMHF Sector Defensie hield vast aan haar standpunt en heeft daarvoor tot op het hoogste niveau binnen Defensie steun gezocht en gekregen. Uiteindelijk werd binnen Defensie een onderhandelingsresultaat bereikt waarmee de fiscus onder een aantal condities akkoord ging. Kleine afwijkingen van de officiële regeling kunnen nl. worden getolereerd.

Dat onderhandelaarsakkoord is gisteren in de Pensioenkamer besproken en geaccordeerd en aansluitend doorgestuurd naar het ABP-bestuur. Het ABP-bestuur is daarbij verzocht om, als uitvoerder van de militaire pensioenregeling, de officiële aanwijzing van de fiscus aan te vragen waarmee de eindloonregeling voor 2015 wordt aangewezen als een goedgekeurde pensioenregeling.

 

bron: CMHF Sector Defensie
ABP

KlussenKlussen
Vorig artikelVoorzitterswisseling Sociaal-Economische Raad
Volgend artikelVan bonnetjes naar all-in

1 REACTIE

  1. Als militair der zeemacht met FLO, (geb, 090251) vind ik het op de eerste plaats belangrijk om te weten wat nu exact de verschillen zijn in regelgeving tussen burgers en militairen m.b.t. de pensioenen. Door de bomen zie je het bos niet meer. Voorts ben ik van mening dat m.b.t. het militaire pensioen minder drukmiddelen worden ingezet door belangenland dan er voorhanden zijn. Nooit hoor ik ergens dat onze overheid i.c. de minister van defensie wordt voorgehouden dat in de jaren 90 van de vorige eeuw de zgn. “afroming” die toen heeft plaats gehad, maar eens moet worden terugbetaald. Wat die afroming precies inhoudt wordt uit de doeken gedaan in correspondentie welke ik persoonlijk hierover heb gevoerd met het ABP. Daarin wordt glashelder uit de doeken gedaan dat, indien die afroming niet had plaats gevonden, nu € 30 miljard meer in de pensioenpot voor overheidspersoneel had gezeten.
    Ik weet niet precies wat het voor onze pensioenen inhoudt dat er nu accoorden zijn gesloten en/of er definitieve resultaten in deze te melden zijn. Wat ik wel weet is dat ouderen in de hoek zitten waar de klappen vallen en dat zowel het pensioen als de AOW voorlopig niet met rust zullen worden gelaten. Daarom moeten alle middelen uit de kast, ook die enorme stok van 30 miljard. Meppen ermee zou ik zeggen. Als u als ODB belangstelling heeft in de door mij hierboven aangegeven stukken en ook bereid bent daar iets mee te doen, heeft u mij als lid.
    Mijn huidige belangenvereniging is daartoe niet bereid en heeft daarmee dus een breekpunt bereikt in mijn lidmaatschap. Ik hoop van u te mogen vernemen.

Reacties zijn gesloten.