22 mei, 2024
Onze vakbondPensioenkamer ABP accordeert Militaire Pensioenregeling 2015

Pensioenkamer ABP accordeert Militaire Pensioenregeling 2015
P

Op basis van de nieuwe wettelijke fiscale eisen, ‘Witteveen 2015’, moet de Militaire Eindloonregeling worden aangepast. De onderhandelingen over de aanpassing van de Militaire Eindloonregeling vinden plaats binnen de overlegsector Defensie, tussen de werkgever Defensie en de vier Centrales van Overheidspersoneel CMHF, ACOP, CCOOP en AC. Het onderhandelaarsakkoord is 9 oktober in de Pensioenkamer besproken en geaccordeerd en aansluitend doorgestuurd naar het ABP-bestuur.

De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van pensioenen was afgerond toen op dinsdag 27 mei 2014 de Eerste Kamer akkoord ging met de fiscale pensioenvoorstellen (Witteveen-2015). Op 1 januari 2015 treden deze veranderingen bij de pensioenopbouw in werking, waaronder verlaging van het opbouwpercentage en de maximering van het pensioengevend loon.

De pensioenen worden steeds duurder omdat we langer leven en daardoor langer een pensioenuitkering krijgen. Het kabinet heeft daarom verschillende maatregelen genomen om de pensioenen nu en in de toekomst betaalbaar te houden. Vanaf 2015 worden hierom de fiscale mogelijkheden voor de opbouw van pensioen beperkt door verlaging van het opbouwpercentage en mag geen pensioen meer worden opgebouwd over het bedrag boven een pensioengevend inkomen (€ 100.000). Al eerder is de AOW-leeftijd verhoogd en is de pensioenrekenleeftijd omhoog gegaan van 65 naar 67 jaar.

De ODB heeft vanaf het begin gepleit voor het zoveel mogelijk onaangetast laten van de huidige regeling met een opbouwpercentage van 1,75%. De fiscus wierp bezwaren op omdat dat in een aantal gevallen zou leiden tot een bovenmatige (d.w.z. meer dan fiscaal geaccepteerde) pensioenopbouw.

De CMHF Sector Defensie hield vast aan haar standpunt en heeft daarvoor tot op het hoogste niveau binnen Defensie steun gezocht en gekregen. Uiteindelijk werd binnen Defensie een onderhandelingsresultaat bereikt waarmee de fiscus onder een aantal condities akkoord ging. Kleine afwijkingen van de officiële regeling kunnen nl. worden getolereerd.

Dat onderhandelaarsakkoord is gisteren in de Pensioenkamer besproken en geaccordeerd en aansluitend doorgestuurd naar het ABP-bestuur. Het ABP-bestuur is daarbij verzocht om, als uitvoerder van de militaire pensioenregeling, de officiële aanwijzing van de fiscus aan te vragen waarmee de eindloonregeling voor 2015 wordt aangewezen als een goedgekeurde pensioenregeling.

 

bron: CMHF Sector Defensie
ABP

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: