19 april, 2024
Onze vakbondPensioenfederatie En Toekomst Pensioenstelsel

Pensioenfederatie En Toekomst Pensioenstelsel
P

De Pensioenfederatie heeft 30 november jl. haar onderzoek naar twee door de Sociaal Economische Raad (SER) ontwikkelde prototypes voor nieuwe pensioencontracten gepresenteerd. De Vakcentrale Voor Professionals  (VCP) zal de rapporten intern bespreken en betrekken in haar nadere standpuntbepaling. De SER zal de uikomsten meenemen in de lopende pensioendialoog en in haar brief van bevindingen, die in het najaar verschijnt.

Diverse rapporten
Het kabinet had in zijn Perspectiefnota aangegeven deze prototypes interessant te achten voor een nadere verkenning. De Pensioenfederatie heeft beide prototypes onderworpen aan een praktijktoets op pensioenfondsniveau, bij 10 verschillende pensioenfondsen.

Er is gekeken naar:

  • de uitwerking op het pensioenresultaat;
  • de communicatie;
  • de uitvoerbaarheid;
  • de juridisch-fiscale aspecten.

De algemene indruk is dat beide prototypes kunnen werken en uitvoerbaar zijn. Er zijn verschillen in de mate waarin zij inspelen op een aantal waarden die de Pensioenfederatie heeft geformuleerd. Voor een belangrijk deel heeft dit te maken met verschillen in de modellering van de prototypes.

Waardevolle input
‘Met het nu gepresenteerde onderzoek levert de Pensioenfederatie waardevolle input voor de pensioendialoog over de toekomst van ons pensioenstelsel. Het laat zien wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende pensioencontracten’, aldus de VCP . De Pensioenfederatie heeft op korte termijn veel werk verzet. Er ligt nu genoeg materiaal om te bekijken aan welke knoppen in beide varianten kunnen worden gedraaid om tot het beste resultaat te komen.

De VCP zal de inhoud van de rapporten bespreken met vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties. De uitkomsten zullen worden betrokken bij de nadere standpuntbepaling van de VCP.

Zie hier de link naar de website van de Pensioenfederatie vanwaar de rapporten, indien gewenst, kunnen worden gedownload.

Meer informatie is te vinden op de site van de VCP: https://vcp.nl/actualiteiten/4638/pensioenfederatie-publiceert-onderzoeken-toekomst-pensioenstelsel/#sthash.ZP104s6X.dpuf

bron: VCP

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: