20 mei, 2024
Onze vakbondPensioenen En Europa: Hoe Zit Het Nu?

Pensioenen En Europa: Hoe Zit Het Nu?
P

Pensioenfondsen in de EU-landen moeten sinds 2003 voldoen aan Europese regels. Deze regels staan in de EU-richtlijn voor pensioenen, Institutions for Occupational Retirement Provision (IORP). Deze richtlijn wordt binnenkort aangepast op het gebied van bestuur en communicatie. Het pensioenoverleg waaronder de Vakcentrale voor Professionals (VCP) waar de ODB weer onderdeel van is heeft gemerkt dat veel commotie is ontstaan over deze EU-richtlijn en er onduidelijkheid is over de gevolgen voor de Nederlandse pensioendeelnemers.

Volgens de vakcentrale zijn de nieuwe regels in lijn met het belang van alle Nederlandse deelnemers. Wel heeft men kritiek op de manier en het moment waarop het kabinet over deze richtlijn heeft gecommuniceerd. Dat heeft geleid tot onnodige zorgen bij de pensioendeelnemers.

Sinds 2014 wordt in Europees verband gesproken over een herziening van de IORP-richtlijn uit 2003. Sommige lidstaten hadden de wens om te komen tot geharmoniseerde kapitaaleisen vanuit de EU. Nederland heeft zich hiertegen samen met de lidstaten Ierland, Groot-Brittannië, België en Duitsland succesvol verzet.

Mede door een efficiënte lobby vanuit Nederland zijn dergelijke kapitaaleisen niet in de herziening van de IORP-richtlijn terecht gekomen. De VCP heeft zich gedurende het proces regelmatig door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) laten informeren over de herziening van de richtlijn.

De uiteindelijke afspraken zijn volgens de centrale in lijn met het belang van alle Nederlandse deelnemers. Er gaat geen geld van onze pensioenfondsen naar Europa als gevolg van de aanpassingen in deze richtlijn.

Wat wijzigt als gevolg van de aangepaste richtlijn? De IORP-richtlijn voor pensioenen regelt het bestuur en de communicatie van pensioenfondsen in de EU-landen.

Pensioendeelnemers krijgen jaarlijks een overzicht van hun pensioenopbouw, het Uniform Pensioenoverzicht voor alle Europeanen.

  1. Hierop moeten zij straks ook kunnen zien wat hun verwachte pensioen is in een scenario dat het rendement tegenvalt. Bijvoorbeeld wanneer het slechter gaat met de economie. Nederland was al voornemens dit te gaan doen en per 1 januari 2017 treed aangepaste communicatiewetgeving dan ook in werking.
  2. Verder zorgt de richtlijn dat pensioendeelnemers drie maanden van tevoren informatie krijgen wanneer hun pensioen lager wordt. Nu is dat in Nederland nog een maand van tevoren.
  3. Daarnaast moeten beloningen van bestuurders van pensioenfondsen openbaar worden. Net als sancties die de toezichthouder de pensioenfondsen kan opleggen.
  4. Als pensioenfondsen bepaalde taken uitbesteden, moeten zij dit melden aan hun toezichthouder. Het gaat om taken als de administratie of het beleggen van het pensioengeld.
  5. Ook ernstige misstanden bij de fondsen moeten worden gemeld bij de toezichthouder.

De richtlijn geeft voornamelijk regels voor pensioenfondsen die in het buitenland actief zijn. Als een bedrijf een Nederlandse pensioenregeling verplaatst naar een pensioenfonds in een ander EU-land, kunnen de belangen van pensioendeelnemers in het geding komen. In dat geval kan de Nederlandsche Bank (DNB) dit verbieden.

De herziene richtlijn geeft duidelijker aan wanneer DNB zo’n verbod kan opleggen. Bijvoorbeeld als rechten van deelnemers worden aangetast. Ook moeten de pensioendeelnemers het wettelijk recht krijgen om in te stemmen met deze verhuizing.

Verder staan er bepalingen in over sociaal en duurzaam investeren van pensioengeld. Het gaat dan vooral om de communicatie daarover naar de deelnemers en gepensioneerden. Veel van die regels die komen, gelden nu al op basis van de Nederlandse regels voor onze pensioenfondsen.

De herziene EU-pensioenregels betekenen dus niet dat macht of bevoegdheden naar de EU overgaan. Er komt nadrukkelijk geen Europees Pensioenstelsel. Nederlandse pensioenfondsen kunnen pensioenen blijven organiseren binnen de Nederlandse pensioenwetgeving.

Het pensioengeld blijft van de Nederlandse deelnemers. Er gaat geen pensioengeld naar de EU. Pensioenfondsen hoeven geen geld af te dragen aan de EU.

De verwachting is dat eind dit jaar ook het Europese Parlement instemt en de richtlijn definitief voor alle Europeanen wordt ingevoerd.

bron: VCP

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: