25 juli, 2024
Onze vakbondPensioenakkoord voor militairen en burgers

Pensioenakkoord voor militairen en burgers
P

Voor zowel militairen als burgers zijn op 18 oktober afspraken gemaakt over wijzigingen in de ABP-pensioenregeling. De wijzigingen houden verband met de nieuwe belastingregels voor pensioenen in Nederland. Deze afspraken zijn van toepassing vanaf 2014. Voor 2015 en daarna wordt een nieuwe wetgeving gemaakt. Die nieuwe wetgeving zal in een later stadium opnieuw tot overleg tussen werkgever en werknemer leiden.

Burgerdefensiepersoneel
Op 16 september kwamen werkgevers en werknemers voor overheid en onderwijs al tot een onderhandelaarsakkoord over de pensioenregeling voor burgers in 2014. Het akkoord moest nog aan de achterban worden voorgelegd. Dat is nu gebeurd, waardoor het akkoord definitief is geworden.
Door de aanpassingen in aftrekbaarheid van pensioenpremies en pensioenopbouw gaat de burgerambtenaar minder betalen voor zijn pensioenopbouw, maar gaat hij ook jaarlijks minder pensioen opbouwen. Een positief effect lijkt te zijn dat hij er volgend jaar netto 2% in koopkracht op vooruit gaat. Lijkt, omdat de burgerambtenaar nu twee jaar moet doorwerken (pensioenleeftijd 67 i.p.v. 65 jaar) voor hetzelfde pensioen.
Het gaat dus om een verschuiving van inkomen tussen nu en later; de 2% vooruitgang in koopkracht is dus een sigaar uit eigen doos!
Meer informatie kunt u vinden op de site van o.a. ProDef

Militair personeel
Hoewel de belastingregels strenger zijn geworden, past de militaire pensioenregeling ook in 2014 nagenoeg onveranderd binnen deze strengere regels. Dat betekent dat de militaire pensioenregeling nauwelijks hoeft te worden aangepast voor het jaar 2014. Militairen blijven in 2014 hetzelfde pensioen opbouwen als in 2013. Anders dan bij burgerdefensiepersoneel heeft de militair geen direct voordeel van de pensioenaanpassingen. Bij dezelfde pensioenopbouw en dezelfde premiehoogte is geen sprake van een verbetering van de koopkracht. Een kleine groep (militairen met een pensioengevend inkomen boven ca. 94.000 euro) moet hiervoor wel actie ondernemen.

Defensie moet nog wel formeel toestemming krijgen van de Minister van Financiën (Jeroen Dijsselbloem – PVDA) om de militaire pensioenregeling nagenoeg onveranderd te laten in 2014. Begin december is bekend of Financiën akkoord is met deze invulling van de pensioenregeling van militairen in 2014.

Bron: Mindef
Prodef

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: