15 juli, 2024
Onze vakbondPaniek ‘Loonakkoord’ Op Losse Schroeven?

Paniek ‘Loonakkoord’ Op Losse Schroeven?
P

Verschillende media melden woensdag 7 oktober dat het ‘Loonakkoord’ op losse schroeven zou staan. Omdat ABP hier een streep door zou zetten. Dit is niet het geval. Het ‘Loonakkoord’ staat!

Waarvoor deze paniek?

Jaarlijks moet het ABP-bestuur de kostendekkende premie voor het volgende jaar vaststellen. Deze kostendekkende premie zorgt er voor dat ABP de pensioenen naar de toekomst toe kan blijven uitbetalen.
De hoogte van deze kostendekkende premie is afhankelijk van vele factoren en wordt o.a. bepaald door de rekenregels en overige eisen van De Nederlandse Bank, die voor elk pensioenfonds gelden.
De Sociale Partners – Centrales en Overheidswerkgevers – hebben hier geen enkele invloed op.

Door de huidige financiële situatie van ABP, o.a. als gevolg van de lage (reken)rente en de tegenvallende resultaten op beleggingen, voorziet het ABP-bestuur dat de premie voor 2016 moet gaan stijgen. Zonder deze premiestijging voldoet ABP niet meer aan de eisen die de DNB stelt en zouden wellicht maatregelen moeten worden genomen die negatief uitpakken voor het ambitieniveau van de pensioenen.

De nu genoemde premiestijging betreft echter een verhoging van de premie zoals deze was voorzien voor 2016 als gevolg van het loonakkoord. Anders gezegd: Een minder lagere premie dan was voorzien. Vooralsnog is de verwachting namelijk nog steeds dat de procentuele premie voor 2016 lager uit gaat vallen dan de procentuele premie die nu, in 2015, wordt betaald.

Voor de defensiemedewerker betekent dit dat er in dat geval (nagenoeg) geen sprake zal zijn van een premiedaling t.o.v. 2015, maar dus niet van een premiestijging.
Voor de werkgever Defensie betekent dit echter wel extra kosten. De vrijvallende pensioenpremie als gevolg van het ‘Loonakkoord’ is immers uitgedeeld in de vorm van een inkomensverbetering. (Door sommigen wel ‘een sigaar uit eigen doos genoemd’.) De werkgever Defensie zal dan ook van het Kabinet extra geld moeten krijgen om de, door het ABP-bestuur voorziene, premiestijging te kunnen betalen.

Conclusies:
– De in het bovensectorale ‘Loonakkoord’ overeengekomen inkomensverbetering staat en gaat gewoon door.
– Indien de procentuele pensioenpremie voor 2016 (nagenoeg) gelijk blijft aan die van 2015, zal het Kabinet de werkgever Defensie extra geld moeten geven.
Daarmee betaalt het Kabinet dan alsnog de gehele inkomensontwikkeling uit het bovensectorale ‘Loonakkoord’.

bron CMHF sector defensie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: