16 juni, 2024
Onze vakbondBelastingserviceOverzicht premies en belastingen per 1 juli 2013

Overzicht premies en belastingen per 1 juli 2013
O

Overzicht premies en belastingen

 

PREMIES e.d. 2012 2013
werknemer werkgever werknemer werkgever
AOW- over maximaal (geboren < 1946)

– over maximaal (geboren > 1945)

17,90%€ 34.055

€ 33.863

17,90%€ 33.555

€ 33.363

ANW- over maximaal (geboren < 1946)

– over maximaal (geboren > 1945)

1,10%€ 34.055

€ 33.863

0,60%€ 33.555

€ 33.363

AWBZ- over maximaal (geboren < 1946)

– over maximaal (geboren > 1945)

12,15%€ 34.055

€ 33.863

12,65%€ 33.555

€ 33.363

WGAgemiddeld (50% maximaal te verhalenop werknemer) 0,55% 0,54%
WAO/WIA-basispremie (Aof)– max.premieloon 5,05%€ 50.064 4,65%€ 50.853
sectorpremie gemiddeld– max.premieloon

– opslag kinderopvang

2,27%€ 50.064

0,50%

2,76%€ 50.853

0,50%

WW-Awf– franchise

– max.premieloon

0%€ 17.229

€ 50.064

4,55%€ 17.229

€ 50.064

0%€ 0

€ 50.853

1,70%€ 0

€ 50.853

premie standaardpolis Zvw– procentueel

– maximaal over

– nominaal (gemiddeld)

– eigen risico

7,10% of 5,0%

€ 50.064

€ 1.262

€ 220

7,75% of 5,65%

€ 50.853

€ 1.245

€ 350

Minimumloon– 1 januari

– 1 juli

€1.446,60

€1.456,20

€1.469,40

€1.477,80

AOW-uitkering– alleenstaand, 1 januari

– alleenstaand, 1 juli

– gehuwd, 1 januari

– gehuwd, 1 juli

– toeslag AOW (bruto p.m.)

€ 1.046,28+(€ 60,87)

€ 1.051,98+(€ 59,16)

€ 718,47 +(€ 43,47)

€ 722,74+(€ 42,25)

€ 33,65

€ 1.056,72+(€ 69,12)

€ 1.061,36+(€ 69,73)

€ 722,21+(€ 49,36)

€ 725,77+(€ 49,81)

€ 28,14

Kinderbijslag0-6 jaar

6-12 jaar

12-18 jaar

kindgebonden budget

– 1 kind

– 2 kinderen

– 3 kinderen

– 4 kinderen

– 5 kinderen

– 6 kinderen

– verhoging bij 12-15 jarigen

– verhoging bij 16-17 jarigen

– vermogensgrens alleenstaand

– vermogensgrens samenwonenden

€ 190,11

€ 230,85

€ 271,59

 

€ 1.017 – 7,6% x (Y- € 28.897)

€ 1.478 – 7,6% x (Y- € 28.897)

€ 1.661 – 7,6% x (Y- € 28.897)

€ 1.767 – 7,6% x (Y- € 28.897)

€ 1.873 – 7,6% x (Y- € 28.897)

€ 1.979 – 7,6% x (Y- € 28.897)

€ 231

€ 296

n.v.t.

n.v.t.

€ 191,65

€ 232,71

€ 273,78

 

€ 1.017 – 7,6% x (Y- € 28.897)

€ 1.553 – 7,6% x (Y- € 28.897)

€ 1.736 – 7,6% x (Y- € 28.897)

€ 1.842 – 7,6% x (Y- € 28.897)

€ 1.948 – 7,6% x (Y- € 28.897)

€ 2.054 – 7,6% x (Y- € 28.897)

€ 231

€ 296

€ 101.139

€ 122.278

aftrek specifieke zorgkosten– drempel bij inkomen tot € 7.457

– drempel tot inkomen € 39.618

– drempel bij inkomen > € 39.618

€ 125

1,65%

5,75%

€ 125

1,65%

5,75%

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: