24 februari, 2024
Onze vakbondWaar lopen CAO onderhandelingen spaak?

Waar lopen CAO onderhandelingen spaak?
W

Geen inzetbrief vanuit Defensie
Wanneer de wensen van de minister van Defensie en de eisen van (o.a.) de minister van Financiën niet overeenkomen, kan de minister geen inzetbrief voorleggen aan de ministerraad.

Wanneer de minister van Defensie geen overeenstemming kan bereiken binnen de ministerraad, kan de minister de Centrales geen inzetbrief aanbieden.

Inzet te ver uit elkaar
Wanneer de partijen, na de toelichting op de verschillende inzetbrieven, het gevoel hebben dat er geen basis ligt om te komen tot een arbeidsvoorwaardenakkoord wordt het arbeidsvoorwaardenoverleg over het algemeen opgeschort. Partijen gaan in dat geval terug voor (intern) overleg om te bezien of, en zo ja waar, de ruimte bestaat om de inzet aan te passen. Dit is voor de Centrales veelal ook reden om al het andere formele overleg met de minister van Defensie op te schorten. Hiermee wordt de ruimte gecreëerd om binnen een zo kort mogelijke termijn de eventuele mogelijkheden te verkennen.

Het is in dit laatste geval ook mogelijk dat een of meerdere van de partijen er voor kiezen om de Advies- & Arbitrage Commissie (AAC) in te schakelen. In dat geval wordt de AAC, een onafhankelijke externe instantie, gevraagd om te bezien of er wel voldoende basis is om te komen tot een arbeidsvoorwaardenakkoord. In voorkomend geval kan de conclusie na de toelichting op de verschillende inzetbrieven zijn, dat de inzetten zo ver uit elkaar liggen dat kleine aanpassingen niet alsnog zullen leiden tot een basis om te komen tot een arbeidsvoorwaardenakkoord. In dat geval kiezen de Centrales er veelal voor om de minister van Defensie met andere middelen (acties) tot een nieuwe inzet te laten komen.

Een akkoord buiten bereik
Wanneer de verschillende partijen tijdens het arbeidsvoorwaardenoverleg tot de conclusie komen dat het niet mogelijk is om tot een arbeidsvoorwaardenakkoord te komen, wordt het arbeidsvoorwaardenoverleg over het algemeen opgeschort. Hierna volgt hetzelfde proces als wanneer tijdens het eerste gesprek, na de toelichting op de verschillende inzetbrieven, de verschillende partijen het gevoel hebben dat er geen basis ligt om te komen tot een arbeidsvoorwaardenakkoord.

Geen instemming met resultaat
Wanneer blijkt dat niet voldoende partijen kunnen instemmen met het onderhandelaarsakkoord worden, in principe, de onderhandelingen hervat om de ‘pijnpunten’ weg te nemen én alsnog te komen tot overeenstemming. Wanneer blijkt dat niet voldoende partijen kunnen instemmen met het onderhandelaarsakkoord omdat de uitkomst te ver verwijderd ligt van de gewenste uitkomst wordt het arbeidsvoorwaardenoverleg over het algemeen opgeschort. Hierna volgt hetzelfde proces als wanneer tijdens het eerste gesprek, na de toelichting op de verschillende inzetbrieven, de verschillende partijen het gevoel hebben dat er geen basis ligt om te komen tot een arbeidsvoorwaardenakkoord.

Bronnen:CMHF Sector Defensie
PRODEF René Pieters (onderhandelaar)

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: