De FNV heeft het kort geding dat zij hebben aangespannen over het bovensectoraal loonakkoord tegen de vakcentrales CNV, CMHF, AC en het kabinet verloren.
Dat melden de vakorganisaties deze namiddag van 1 oktober direct na de uitspraak. Ruud Kuin van de FNV laat weten dat de FNV in hoger beroep gaat, een zogenaamde bodemprocedure.

De FNV, in ledenaantal groter dan de overige drie vakcentrales, vindt dat er geen open en reëel overleg heeft plaatsgevonden bij het overeenkomen van het loonakkoord, een voorwaarde om de CAO’s af te sluiten. Kuin is van mening dat de rechter met deze uitspraak de spelregels van het overlegsysteem verandert.

De vakcentrale CNV spreekt dit echter tegen. “Er is wekenlang door werkgevers en alle vakbonden onderhandeld over het loonakkoord”, laat Patrick Fey, voorzitter van CNV Overheid, in een reactie weten. Fey vindt het goed dat de rechter heeft bevestigd dat het loonakkoord geldig is.

De kleinere vakcentrales zijn ondertussen al begonnen met de onderhandelingen van de zeven grote overheid-CAO’s voor de 1,1 miljoen ambtenaren waarvan het loonakkoord de basis vormt. Werknemers krijgen er over twee jaar in totaal ruim 5 procent bij en ontvangen een eenmalige uitkering van 500 euro. Ambtenaren zitten al vier jaar op de nullijn.

FNV spande het kort geding aan omdat zij het in juli gesloten loonakkoord van tafel willen. De vakbond is van meet af aan tegen de afgesproken bovensectorale loonruimte voor het overheidspersoneel omdat die volgens de vakcentrale voor een deel wordt betaald met geld dat eigenlijk bestemd was voor de pensioenpot van de ambtenaren. De overige centrales zijn het hiermee oneens.

Door dit geld deels te besteden aan een loonsverhoging, leidt dat tot een aanzienlijke verslechtering van de pensioenen van de 2,8 miljoen deelnemers van ambtenarenpensioenfonds ABP.
Het ABP spreekt zelf van een versobering van de pensioenregeling als het loonakkoord daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Vooral jongeren zouden er in pensioen op achteruit gaan.

De ongeveer 600.000 ambtenaren in Nederland krijgen waarschijnlijk bij hun oktobersalaris de eenmalige uitkering van 500 euro, die onderdeel is van het loonakkoord tussen het kabinet en drie ambtenarenvakcentrales

”Nu de rechtmatigheid van het loonruimteakkoord is bevestigd kunnen de CAO’s voor in ieder geval Rijk, Defensie en Rechterlijke Macht worden vastgesteld, met ruim 5 procent loonsverhoging over 2015/2016, en eenmalig 500 euro. Het moet nog net lukken om dat laatste al in de loonstrook van oktober te verwerken.”

Mening ODB
De ODB is tevreden met de uitspraak van de rechter. “De centrales zijn alweer begonnen met de uitwerking van de CAO voor het defensiepersoneel”, aldus Erik Jurriëns voorzitter ODB. “Er waren ook binnen de CMHF verschillen over de aanpak van het kabinet. Zo vond de ODB dat een bovensectoraal akkoord de militair zou vergeten inzake WUL en 13de maand. Maar de aandacht vanuit de politiek (CDA), alsmede de onderhandelaars, laat zien dat het geluid van de ODB zeker is gehoord. Ook onze FLO’ers en post-actieven dreigden te worden vergeten. Dat laatste is ondertussen geregeld, al was dat wel op het laatste moment.”

“Tijd om de CAO rond te maken en daarna verder te gaan op de overige dossiers. Ik hoop wel dat de werknemrs bij defensie deze maand hun salarisverhoging kunnen ontvangen.”

Werknemers bij Rijk en Defensie krijgen deze maand een eenmalige uitkering van 500 euro bruto en een loonsverhoging van 1,25 procent. Dit loopt volgend jaar op tot 5,05 procent. Dit is het einde van nullijn en een aardig begin om te werken aan het koopkrachtherstel bij defensie.

Door:
NU.nl
redactie ODB
CMHF
Edo van der Goot/ANP

KlussenKlussen
Vorig artikelTegemoetkoming AOW-gat per 1 oktober
Volgend artikelUitbreiding Vaderschaps Verlof Noodzakelijk

9 REACTIES

 1. Hoe kan de ODB nu tevreden zijn met deze uitspraak. De deelraden van deze bond hebben immers unanniem tegen dit accoord gestemd!

  Dan heb ik een mening over het niet hebben van een stem als lid van deze bond, maar nu blijkt dat zelfs de deelraden niets te zeggen hebben.
  Dat de overkoepelende CMHF een andere mening heeft en dus tevreden zal zijn begrijp ik, maar de onafhankelijke defensiebond?

  Blijkbaar is deze bond niet alleen onafhankelijk van haar leden maar ook van haar deelraden.

 2. We zijn als ODB tegen dit akkoord omdat we het te weinig vinden en het geen recht doet aan de bijzondere positie van de militair. Een aantal van de tekortkomingen worden meegenomen bij de volgende besprekingen. Heel wat anders als wat de FNV denkt en wil. Weglopen bij onderhandelingen en als dat dan “backfired” het via de rechter proberen. Uiteindelijk zijn het vertragingstactieken waar niemand, maar zeker niet hun leden beter van worden. En besef, we zijn nog steeds niet tevreden, we vechten door. Stop de afbraak, begin met opbouw!

 3. Beste Ad.
  Jij zegt “we zijn nog steeds niet tevreden” dat conflicteert dan met de mening van de odb die hierboven in rood geschreven staat.

  Hoe kan ik als lid iets anders zijn als in de war of hoogst verbaasd?

 4. Goed gedaan ODB. Voor het eerst bij het SOD en meegewerkt aan de hoogste salarisstijging in 15 jaar.
  Het pensioenverraad is al lang geleden weggegeven door het FNV (Agnes Jongerius) dus luister niet naar de krokodillentranen, maar volg jullie ingeslagen weg.

Reacties zijn gesloten.