16 juni, 2024
Onze vakbondVakcentrale Verliest Kort Geding Loonakkoord

Vakcentrale Verliest Kort Geding Loonakkoord
V

De FNV heeft het kort geding dat zij hebben aangespannen over het bovensectoraal loonakkoord tegen de vakcentrales CNV, CMHF, AC en het kabinet verloren.
Dat melden de vakorganisaties deze namiddag van 1 oktober direct na de uitspraak. Ruud Kuin van de FNV laat weten dat de FNV in hoger beroep gaat, een zogenaamde bodemprocedure.

De FNV, in ledenaantal groter dan de overige drie vakcentrales, vindt dat er geen open en reëel overleg heeft plaatsgevonden bij het overeenkomen van het loonakkoord, een voorwaarde om de CAO’s af te sluiten. Kuin is van mening dat de rechter met deze uitspraak de spelregels van het overlegsysteem verandert.

De vakcentrale CNV spreekt dit echter tegen. “Er is wekenlang door werkgevers en alle vakbonden onderhandeld over het loonakkoord”, laat Patrick Fey, voorzitter van CNV Overheid, in een reactie weten. Fey vindt het goed dat de rechter heeft bevestigd dat het loonakkoord geldig is.

De kleinere vakcentrales zijn ondertussen al begonnen met de onderhandelingen van de zeven grote overheid-CAO’s voor de 1,1 miljoen ambtenaren waarvan het loonakkoord de basis vormt. Werknemers krijgen er over twee jaar in totaal ruim 5 procent bij en ontvangen een eenmalige uitkering van 500 euro. Ambtenaren zitten al vier jaar op de nullijn.

FNV spande het kort geding aan omdat zij het in juli gesloten loonakkoord van tafel willen. De vakbond is van meet af aan tegen de afgesproken bovensectorale loonruimte voor het overheidspersoneel omdat die volgens de vakcentrale voor een deel wordt betaald met geld dat eigenlijk bestemd was voor de pensioenpot van de ambtenaren. De overige centrales zijn het hiermee oneens.

Door dit geld deels te besteden aan een loonsverhoging, leidt dat tot een aanzienlijke verslechtering van de pensioenen van de 2,8 miljoen deelnemers van ambtenarenpensioenfonds ABP.
Het ABP spreekt zelf van een versobering van de pensioenregeling als het loonakkoord daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Vooral jongeren zouden er in pensioen op achteruit gaan.

De ongeveer 600.000 ambtenaren in Nederland krijgen waarschijnlijk bij hun oktobersalaris de eenmalige uitkering van 500 euro, die onderdeel is van het loonakkoord tussen het kabinet en drie ambtenarenvakcentrales

”Nu de rechtmatigheid van het loonruimteakkoord is bevestigd kunnen de CAO’s voor in ieder geval Rijk, Defensie en Rechterlijke Macht worden vastgesteld, met ruim 5 procent loonsverhoging over 2015/2016, en eenmalig 500 euro. Het moet nog net lukken om dat laatste al in de loonstrook van oktober te verwerken.”

Mening ODB
De ODB is tevreden met de uitspraak van de rechter. “De centrales zijn alweer begonnen met de uitwerking van de CAO voor het defensiepersoneel”, aldus Erik Jurriëns voorzitter ODB. “Er waren ook binnen de CMHF verschillen over de aanpak van het kabinet. Zo vond de ODB dat een bovensectoraal akkoord de militair zou vergeten inzake WUL en 13de maand. Maar de aandacht vanuit de politiek (CDA), alsmede de onderhandelaars, laat zien dat het geluid van de ODB zeker is gehoord. Ook onze FLO’ers en post-actieven dreigden te worden vergeten. Dat laatste is ondertussen geregeld, al was dat wel op het laatste moment.”

“Tijd om de CAO rond te maken en daarna verder te gaan op de overige dossiers. Ik hoop wel dat de werknemrs bij defensie deze maand hun salarisverhoging kunnen ontvangen.”

Werknemers bij Rijk en Defensie krijgen deze maand een eenmalige uitkering van 500 euro bruto en een loonsverhoging van 1,25 procent. Dit loopt volgend jaar op tot 5,05 procent. Dit is het einde van nullijn en een aardig begin om te werken aan het koopkrachtherstel bij defensie.

Door:
NU.nl
redactie ODB
CMHF
Edo van der Goot/ANP

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: