17 juli, 2024
Onze vakbondUitspraak Kort Geding FNV Loonakkoord 1 Oktober

Uitspraak Kort Geding FNV Loonakkoord 1 Oktober
U

De rechter zal op 1 oktober uitspraak doen in het Kort Geding tussen FNV tegen de staat en de CNV, AC en CMHF dat donderdag 17 september diende.

De FNV eist dat de onlangs afgesloten Loonruimteovereenkomst niet tot uitvoering komt in de Pensioenkamer en aan de sectortafels. Inmiddels heeft hier zoals bekend besluitvorming over plaatsgevonden in de Pensioenkamer en hebben de sectoren Rijk, Rechtelijke Macht en Defensie al afspraken. Een snelle uitspraak is gewenst, omdat de loonafspraken dan niet ter discussie komen.

bron: CMHF

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: