18 mei, 2024
Onze vakbondScholing Voor Militairen

Scholing Voor Militairen
S

Het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie (ASD) heeft op 22 juli jl. haar website www.scholingsfondsdefensie.nl gelanceerd. Met deze website wil het stichting ASD, onderdeel stichting centrum voor arbeidsverhoudingen overheidspersoneel (CAOP), bredere bekendheid geven aan wat ASD is, doet en bereikt heeft voor MBO personeel werkzaam bij Defensie.

De stichting ASD is een samenwerkingsverband van het ministerie van Defensie en de vier door Defensie erkende vakcentrales waaronder de CMHF Sector Defensie. De ODB maakt deel uit van deze centrale. ASD is al actief sinds 1995. Vanaf dat jaar is vrijwel jaarlijks gebruik gemaakt van Europese subsidiegelden voor scholingsactiviteiten binnen de Defensie-onderdelen.

De website betekent een frisse herstart in het relatief tot nu toe onbekende bestaan van de stichting ASD. Namelijk een begin van scholingsactiviteiten die worden ondernomen in het kader van het sectorplan Defensie. Hiervoor is 16 miljoen (Europese) subsidie verkregen via het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met deze subsidies werd het Defensie mogelijk gemaakt om meer personeel (om) te scholen dan het defensiebudget normaliter mogelijk zou maken.

De scholingsmaatregelen in het sectorplan zijn vooral gericht op instroom, vakbekwaamheid en mobiliteitsopleidingen op verschillende niveaus. De mobiliteitsopleidingen zijn met name bedoeld om de kansen van Defensiemedewerkers op arbeidsmarkt te vergroten zowel binnen Defensie (herplaatsing) als buiten Defensie.

ASD adviseert het Sectoroverleg Defensie (SOD) over ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt en opleidingen. Daarnaast bevat het sectorplan ook maatregelen die door Defensie samen met de sector Politie worden uitgevoerd. Naast inhoudelijke informatie over de projecten bevat de overzichtelijke website informatie over de samenstelling van het bestuur van ASD.

bron:ASD/CAOP

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: