21 juli, 2024
Onze vakbondRol van het DMC-CZSK tijdens de reorganisatie

Rol van het DMC-CZSK tijdens de reorganisatie
R

Tot op heden is de samenwerking tussen de diverse projectgroepen en het DMC-CZSK alsmede het overleg met de Hoofd Dienst Eenheid (HDE) uitstekend en is iedere deelnemer zich ervan bewust om binnen de vastgelegde kaders van de beleids- en startbrief het bestaande commando zeestrijdkrachten (CZSK) in brede zin opnieuw in te richten. Onder integrale regie zijn hiertoe een aantal deelprojecten gestart, waarbinnen het totaal aan opgelegde maatregelen zorgvuldig wordt uitgewerkt.

Een reorganisatieplan kan zijn een voorstel reorganisatieplan (VRP) of een definitief reorganisatieplan(DRP) betekent dat er binnen CZSK ook op één niveau overleg over de reorganisatie plaats kan en zal vinden. Gezien het integrale karakter van de reorganisatie zal dit het niveau “OPCO” (Operationeel Commando) zijn. Eén reorganisatieplan betekent ook één medezeggenschapsorgaan voor het overleg en die adviseert op het voorgenomen traject.

Eén medezeggenschapsorgaan voor geheel CZSK kan volgens het besluit medezeggenschap defensie (BMD) op twee manieren, een Tijdelijke Reorganisatie Medezeggenschap Commissie

(TRMC) instellen of beleggen bij de huidige DMC-CZSK. CZSK heeft na intern overleg en afstemming gekozen om de medezeggenschap aangaande de reorganisatie te beleggen bij het DMC-CZSK.

Omdat het reorganisatieplan meerdere deelplannen zal omvatten, zal er per deelplan kennis en capaciteit beschikbaar moeten komen. De voor de hand liggende oplossing is het instellen van werkgroepen (projectgroepen) onder de DMC-CZSK. Tussen de werkgroepen en de DMC-CZSK zal een verdeling van de werkzaamheden, de taken en de verantwoordelijkheden tot stand gaan komen. Voor de reorganisatie CZSK zijn de volgende projectgroepen en/of werkgroepen tot stand gekomen.

 • Projectgroep herinrichting MATLOG, (Materieel Logistiek)
 • Projectgroep herinrichting FAC, (Faciliteren)
 • Projectgroep herinrichting bestuur CZSK, (Commandant Zeestrijdkrachten)
 • Projectgroep herinrichting control & audit (Control & Audit)
 • Projectgroep herinrichting IV, (Informatie Voorziening)
 • Projectgroep herinrichting personeel logistiek, (personeel en logistiek)
 • Projectgroep herinrichting opleidingen, (opleidingen)
 • Projectgroep herinrichting DOPS, (Directie Operaties)
 • Projectgroep herinrichting GPZ, (Geneeskundige en Personele Zorg)
 • Projectgroep herinrichting CZMCARIB, (Commandant Zeemacht Caraibisch Gebied)
 • Werkgroep integratie TD/WD. (Technische Dienst/Wapentechnische Dienst)

Bron DMC-CZSK

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: