25 februari, 2024
Onze vakbondLeden Drie Vakcentrales Stemmen In Met Loonakkoord 

Leden Drie Vakcentrales Stemmen In Met Loonakkoord 
L

Een ruime meerderheid van de leden van vakcentrales CNV, Ambtenarencentrum en CMHF, hebben ingestemd met het bovensectoraal loonakkoord dat is afgesproken tussen de ambtenaren en het kabinet Rutte II. Dat melden de vakcentrales.

De werknemersverenigingen hebben het akkoord met een positief oordeel voorgelegd aan de achterban. Daarmee komt er een einde aan de nullijn waar de ambtenaren sinds 2011 op zitten. Op 10 juli sloot het kabinet met de bonden een loonovereenkomst. De circa 120.000 rijksambtenaren  krijgen verdeeld over 2015 en 2016 2,85 + 2,20% loonsverhoging en kunnen een eenmalige uitkering van 500 euro tegemoet zien.

Het akkoord over het salaris vormt slechts de basis voor verdere uitwerking van de zeven grote overheid-cao’s die de komende weken nog plaats zullen vinden. De politiebonden  zijn niet akkoord gegaan met dit bovensectoraal akkoord en voeren verdere acties. Zij vinden het aanbod van het kabinet te mager.

De onderhandelaars van de CMHF, Marc de Natris en Rene Pieters staan al geruime tijd in de startblokken om de verdere uitwerking van het Defensie CAO af te ronden.

Bron NU.nl

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: