Op donderdag 29 september 2016 is , op verzoek van de samenwerkende centrales van overheidspersoneel, een vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD) gehouden over het proces van de arbeidsvoorwaarden-onderhandelingen. De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel in de sector Defensie (SCO-DEF) kunnen, na afronding van dit overleg, niet anders dan concluderen dat Minister Hennis de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen van de sector Defensie frustreert.

Na totstandkoming van het eerste deelakkoord voor de sector Defensie op 16 april 2015, hebben tussen Defensie en de SCO-DEF verkennende gesprekken plaatsgevonden aangaande de verschillende standpunten op het gebied van de arbeidsvoorwaarden. Op 30 augustus 2016 heeft dit geleid tot een gezamenlijk bericht waarin Defensie en de SCO-DEF bekend maakten dat er een goede basis was om de formele onderhandelingen te starten om te komen tot een volledig arbeidsvoorwaardenresultaat. Over de voortgang van deze onderhandelingen zou uiterlijk 30 september 2016 duidelijkheid worden gegeven aan het personeel.

De start was zoals gebruikelijk bemoedigend. Op 15 september 2016 werd de eerste formele vergadering van de werkgroep Arbeidsvoorwaarden, na het afronden van de verkenningen, gehouden. In deze vergadering is vooral gesproken over het onderhandelproces dat nodig zou zijn om voor 1 januari 2017 tot een volledig arbeidsvoorwaardenresultaat te komen. Tevens werden in die vergadering de data afgesproken waarop daadwerkelijk onderhandeld zou gaan worden, zodat voor eind september duidelijkheid aan het personeel gegeven zou kunnen worden.

Vlak voor de eerste dag waarop inhoudelijk onderhandeld zou gaan worden werd deze vergadering door Defensie geannuleerd. Dit deed de werkgever eenzijdig zonder aankondiging vooraf. Ook iedere toelichting van Defensie op deze annulering ontbrak. Deze zware teleurstelling was voor de SCO-DEF reden om te verzoeken om zo spoedig mogelijk een vergadering van het SOD te beleggen.

In deze vergadering werd door Defensie aangegeven dat er recentelijk ontwikkelingen zijn geweest die voor de werkgever van invloed zijn op de arbeidsvoorwaarden-onderhandelingen binnen de sector Defensie. Dit betekende dat, geheel tegen de verwachting van de SCO-DEF in, door de werkgever op korte termijn niet inhoudelijk onderhandeld zal gaan worden over de nadere invulling van het eerste deelakkoord en nieuwe arbeidsvoorwaarden voor het Defensiepersoneel.

De SCO-DEF (CMHF, ACOP, AC en CCOOP) vinden het een grof schandaal dat Defensie pas op het aller-, allerlaatste moment met deze flut mededeling is gekomen. Het realiseren van een volledig arbeidsvoorwaardenresultaat voor 1 januari 2017 is door deze opstelling van Minister Hennis uiteraard niet meer haalbaar.

De SCO-DEF konden na deze mededeling en door deze opstelling van de werkgever niet anders dan het volledige overleg met Defensie opschorten. De SCO-DEF hebben Defensie het dringende advies gegeven alle aandacht te richten op het oplossen van deze problematiek, in de hoop dat de inhoudelijke arbeidsvoorwaardenonderhandelingen alsnog zo snel als mogelijk kunnen worden hervat. Daarbij is door de SCO-DEF aangegeven dat de opstelling van de werkgever voor veel onrust binnen de werkorganisatie zal gaan zorgen, die groter zal worden naarmate Defensie er langer over doet om de problemen op te lossen.

Uiteraard zullen op het moment dat de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen hervat worden de effecten van het later ingaan van een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord op mensen of groepen van mensen voor de SCO-DEF een hoge prioriteit krijgen. Elke dag uitstel is – ook om die reden – een dag teveel. Defensie dient zich maximaal in te zetten om haar interne problemen zo snel als mogelijk professioneel op te lossen en het inhoudelijke arbeidsvoorwaardenoverleg te hervatten.

bron: overleg CMHF,ACOP, AC, CCOOP

KlussenKlussen
Vorig artikelBent U Al Boefproof?
Volgend artikelNederland Verlengt Militaire Missie In Afghanistan

9 REACTIES

  1. Geen cent over voor de militairen die overwerkt onderbemand en onderbetaald hun werk wereldwijd uitvoeren vaak zonder opleiding. Klinkt dat bekend lees het nieuwe boek maar over Indië ook toen was het een zooitje.

  2. Tijd voor een andere minister deze heeft in drie jaar de defensie naar de afgrond gebracht,,,ach als mijn haren maar goed zitten. de rest is onbelangrijk

  3. Mevr Hennis heeft overal maling aan. Stoort zich niet aan uitspraken van onafhanoelijke rechters inzake AOW GAT, stoort zich niet aan uitspraken van het College van de Rechten van de Mens dat (leeftijds)dicriminatie verboden is, stoort zich niet aan uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Hoort niet wat duizenden oud militairen wordt aangedaan maar ROEPTOETERDWEL DAT ZE ONGELOVELIJK TROTS IS OP HAAR KRIJGSMACHT EN HAAR MENSEN.

    HOLLE BETEKENISLOZEWOORDEN, MEVROUW HENNIS!!!

  4. Ik zou het fijn vinden als mevr Hennis er €150 af zou halen. Dan krijg ik huursubsidie. Ze mag me ook voor 3 jaar uitzenden, dan zeg ik mijn woning op……

  5. Daar heb je dan , je gezin voor achter gelaten, in oorlog gebieden gediend , rampen ondersteuning verleend , besmettingen geruimd, beveiliging verleend , ondanks dat men toen al aan het bezuinigen was, over dat gesproken door de jaren heen zijn “we” altijd het stiefkindje geweest van elk kabinet .

  6. Wat is nieuw, ik werk nog steeds graag bij defensie maar dit is wel de sector waar de salarissen door de jaren heen in onderhandelingen het meest bekaaid er af zijn gekomen. Ook deze minister had bij aantreden de mond vol van wat ze allemaal zou regelen voor het personeel maar in de praktijk komt het er op neer dat ook nu weer alleen loze beloftes worden gedaan. Het is maar goed dat het personeel bij defensie zeer loyaal is.

Reacties zijn gesloten.