16 april, 2024
Onze vakbondOverlegEen Geweldig Resultaat !...?

Een Geweldig Resultaat !…?
E

Van de 2,8 miljoen Nederlanders die hun pensioen opbouwen bij het ABP hebben er slechts 44.000 gereageerd op een online-referendum van het FNV over het loonakkoord voor ambtenaren. Dat is een opkomst van 1,57 procent. Van dat aantal is 84 procent tegen het loonakkoord dat de overheid sloot met de kleinere bonden CMHF, CNV en AC.

De FNV is van mening dat ambtenaren met het gesloten loonakkoord een sigaar uit eigen doos gepresenteerd krijgen. ”Deze loondeal wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het verslechteren van het ABP-pensioen. Dit kan oplopen tot wel 15 procent”, aldus de vakcentrale. Volgens het ABP valt de pensioenopbouw voor jongeren 11 tot 14 procent lager uit door het akkoord.

Het vakcentrale CNV bestrijdt dat de pensioenopbouw daardoor lager uitvalt en noemt de premieopbouw “kostendekkend”. De vakcentrale CMHF geeft aan dat juist andere factoren een rol spelen, zoals de gehanteerde rekenrente en de tegenvallende beleggingsresultaten. En deze factoren spelen nu eenmaal geen rol bij het gesloten bovensectoraal akkoord. Dat wordt immers op andere tafels beslist.

Het referendum is gehouden onder zowel leden als niet-leden van de FNV. Hoewel er in verhouding erg weinig mensen hebben gereageerd, noemt de bond de 44.000 ABP leden die dit wel hebben gedaan ”een geweldig resultaat “.

Mening ODB
Het kabinet en een aantal vakcentrales hebben afgelopen zomer een loonakkoord gesloten. Alle overheidsinstellingen zijn vanwege het akkoord gebonden aan loonstijgingen in 2015 en 2016. Er is daarbij gerekend met een vermindering van de ABP-premie (zowel werkgeversdeel als werknemersdeel) als een van de onderdelen voor deze loonstijging. Als het tegenovergestelde dreigt is er slechts één oplossing. En dat is dat het kabinet de daarmee gemoeide kosten voor haar rekening neemt.

Bron: ANP/NU.NL/ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: