Het Kabinet en de centrales van Overheidspersoneel hebben overeenstemming bereikt over een loonsverhoging voor o.a. rijksambtenaren, leraren, politie en defensiepersoneel.

Inkomensontwikkeling
Het principeakkoord betekent dat ambtenaren in 2015 een inkomensontwikkeling kennen van 2,05% plus een eenmalige uitkering van € 500,-
Hiervan is 0,8% reeds toebedeeld per 1 januari 2015. De overige 1,25% en de eenmalige uitkering volgen m.i.v. september 2015.
Voor 2016 geldt een inkomensontwikkeling van 3,0% per 01 januari 2016.

Bovensectoraal overleg
De CMHF en de overige Centrales van Overheidspersoneel hebben afgelopen weken met vertegenwoordigers van het kabinet de arbeidsvoorwaardenruimte voor overheidspersoneel verkend. Deze verkenningen hebben op vandaag, vrijdag 10 juli, geleid tot een onderhandelaarsovereenkomst loonruimte publieke sector 2015/2016 tussen drie van de vier Centrales en overheids- en onderwijswerkgevers.
Alleen de Centrale ACOP – de Centrale van de FNV-bonden – kon uit principe, niet instemmen.

In de onderhandelaarsovereenkomst zijn afspraken over de arbeidsvoorwaardenruimte vastgelegd. Het gaat hierbij om loonafspraken in alle kabinets- en onderwijssectoren. Ook de UMC’s en decentrale sectoren zoals gemeenten, provincies en waterschappen, zijn bij deze afspraken betrokken.

Met de overeenkomst wordt meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in de lonen van werknemers in de publieke sector. Dit betekent, na een jarenlange nullijn, meer dan 5 procent loonstijging in 2015 en 2016.

De inkomensontwikkelingen werken een op een door in een hogere pensioengrondslag en daarmee een hogere pensioenopbouw.
De inkomensontwikkeling over 2015 komt voor 0,8 procent uit het akkoord over de aanpassing van de ABP-regeling van vorig jaar. De onderhandelaarsovereenkomst bevat twee nieuwe afspraken over het ABP-pensioen:

 • Het wordt vanaf 1 januari 2016 de ambitie de pensioenen aan te passen aan de prijzen in plaats van aan de lonen. In de komende jaren zal open en reëel overleg worden gevoerd over een houdbare pensioenambitie voor de lange termijn. Daarbij wordt de mogelijkheid om weer terug te keren naar loonindexatie uitdrukkelijk betrokken;
 • Er worden tot 1 januari 2021 geen premieopslagen geheven bovenop de verplichte kostendekkende premie.

Deze bovenstaande veranderingen samen, leiden tot een verlaging van de werkgeverspremie, waaruit 1,4 procent van de loonruimte over 2016 wordt gefinancierd.

CMHF
In ruil voor aanpassingen in de pensioenen t.w. overschakeling op prijsindexatie en het voorlopig niet heffen van een herstelopslag, heeft het kabinet extra ruimte ter beschikking gesteld voor de inkomensontwikkeling voor ambtenaren.
Bij de beoordeling van de loon naar prijsindexatie speelt voor de CMHF dat de afgelopen 15 jaar een beeld geeft dat licht ten gunste van de prijsindexatie uitvalt. Het niet heffen van herstelopslag leidt naar onze overtuiging niet tot substantiële verbetering van de dekkingsgraad.

De ODB is zeer gelukkig dat het Kabinet – eindelijk- besloten heeft om geld vrij te maken voor het verbeteren van de lonen van ambtenaren. Het kon zo gewoon niet langer. De ODB zal dan ook deze akkoorden dan ook positief aan haar deelraden voorleggen.

Met dit principeakkoord is de loonruimte vanuit het Kabinet ingevuld tot en met 31 december 2016.
Dit principeakkoord staat echter los van het arbeidsvoorwaardenoverleg binnen de overlegsector Defensie m.b.t. het gesloten deelakkoord. Dit principeakkoord geeft Defensie en de Centrales binnen de sector Defensie nu meer lucht om rustig na te denken over de invulling van de afspraken uit het eerste deelakkoord en de inzetbrief van de Centrales.

De ODB zal dezelfde procedure volgen als bij het deelakkoord d.w.z. eerst zal het HB bijeenkomen om zich over zowel het boven sectoraal akkoord als het AOW gat te buigen, daarna worden de leden van de Deelraden gevraagd hun stem te geven voor of tegen de twee akkoorden.
Wilt u ook uw mening geven en reageren op deze akkoorden dan kan dat op deze website.

bron: Rene Pieters

KlussenKlussen
Vorig artikelOvereenstemming Voorziening AOW-gat Defensiepersoneel
Volgend artikelNabestaanden Pensioen Militairen Verhoogd Per 2016

11 REACTIES

 1. De ontwikkeling van 2015 (0,8%) kwam vrij door de verlaging van het werkgeversdeel van onze pensioenen. => dit betekent lagere pensioenen.
  De ontwikkeling van 2016 (1,4%) komt voor rekening van de verlaging van het werkgeversdeel van de pensioenen => dit betekent lagere pensoenen.

  Dit riekt er naar dat wij onze zuurverdiende loonsverhogingen zelf betalen. Kan iemand mij uitleggen waarom we hier een warm gevoel van moeten krijgen?

  • dat er als volgt uit:

   2015 2016
   1 Vrijval ABP 2015 0,8%* 0,8%
   2 Vrijval ABP 2016 1,4% 1,4%
   3 Verhoging 2015 structureel 1,25% 1,25%
   4 Verhoging 2016 structureel 1,6% 1,6%
   4 Eenmalige nominale verhoging 500,-

   Totaal 2,05%(plus 500 eenmalig) + 3,0% = 5,05 %(plus 500,- eenmalig)
   * al ontvangen in 2015 (deelakkoord)

   vrijval is opgelegd, verstandig om dit bedrag te besteden in het reguliere loon want dan wordt de
   pensioenopbouw nl. hoger. Zeker nu middelloon eraan komt
   Alle vakbonden voor behalve AFMP/FNV

   Nabestaanden pensioen top Alle vakbonden voor behalve AFMP/FNV

   AOW gat erg laat gerepareerd Alle vakbonden voor behalve AFMP/FNV

 2. Dan is dat dus geen loonsverhoging maar een inkomenseffect. Het was al mijn geld. Ik krijg het alleen nu in plaats van straks.

   • 0,8+1,4=2,2% minder pensioenafdracht door de werkgever. Die pensioen afdracht is al mijn salaris! Het is dus geen verhoging van mijn slararis. Ik krijg het alleen nu uit betaald in plaats van later.

    Dat heet dan een inkomenseffect en niet een salarisverhoging.

    Smoke and mirrors.

 3. De ODB zal dezelfde procedure volgen als bij het deelakkoord d.w.z. eerst zal het HB bijeenkomen om zich over zowel het boven sectoraal akkoord als het AOW gat te buigen, daarna worden de leden van de Deelraden gevraagd hun stem te geven voor of tegen de twee akkoorden.

  Gelet op de statuten va de ODB (artikel 11 tweede lid), wil ik een voorstel doen.
  Hou een democratische verkiezing onder alle leden! Niet alleen de leden van de deelraden en het HB. Dit is het tweede kapitale punt waarbij de mening van de leden van de ODB kennelijk niet ter zake doet.

  Wordt het niet eens tijd dat de ODB na 10 jaar volwassen wordt?

 4. Hoe zou je dat willen doen “een democratische verkiezing onder alle leden” ?
  Kijk ik weet niet hoeveel leden de ODB heeft,maar ik weet wel dat 99% van leden van een vereniging er vanuit gaan dat hun belangen door die vereniging goed worden behartigd.Anders ben je geen lid van die bond.Als je wilt dat dingen binnen een vereniging veranderd worden, moet je dat volgens mij in de vereniging zelf doen en niet via een forum.
  Zie je trouwens hoeveel er gereageerd wordt op de site? Zoveel reacties krijg je dus ook met een verkiezing.Ik weet niet of dat nou zo democratisch is.
  En dat volwassen worden? Kom op zeg. Ik weet natuurlijk niet of jij lid bent van de ODB of alleen een beetje je gal loopt te spugen, maar ik ben lid geweest van een andere bond en ik vind de ODB een stuk volwassener dan mijn vorige bond.

 5. Droopy,
  Ik ben betalend lid van de ODB en ik ben niet mijn gal aan het spugen. Ik ben alleen verontwaardigd dat ik als betalend lid geen inspraak heb.

  Ik krijg van mijn oude bond nog regelmatig nieuwsbrieven. In de laatste lees ik dat daar alle leden vanaf 20 juli mee mogen doen aan een referendum. Rondom het eerste deelakkoord hebben de grote bonden hun leden geraadpleegd en de AFMP heeft zelfs NEEN gezegd. Dat kan je niet ontgaan zijn. Wat ik hiermee wil zeggen is dat het mogelijk moet zijn om de leden te raadplegen. Ik heb Erik Jurriëns wel eens horen zeggen dat de ODB een internet bond is. Daar liggen volgens mij kansen.

  Zoals de bond besluitvoering rondom dit akkoord organiseert hebben alleen het HB en de deelraden een stem (zie het rode naschrift de laatste alinea). Niet de losse leden. De losse leden hebben geen enkele invloed hierop. Wij mogen niet meestemmen en kunnen ook die deelraden niet kiezen.
  In jouw perceptie gaat 99% van onze leden er van uit dat de belangen prima behartigd worden door deze, niet democratisch gekozen en niet (door de leden) controleerbare, bestuurders. Wellicht denk jij dat deze 99% prima akkoord gaan met een soort ‘verlichte dictatuur’. Dat bestrijd ik ten zeerste. Als ik op mijn werkplek en in mijn omgeving om mij heen kijk zie ik heel veel mensen die zich zeer begaan voelen. Daarbij zitten diverse leden van de eerder genoemde grote bonden en die hebben allemaal hun stem laten horen in het eerste deelakkoord. Met andere woorden, Ik geloof niet dat leden van de grote bonden wel te motiveren zijn om mee te denken en 99% van de ODB leden niet.

  Als jouw percentage van 99% klopt, dan zijn de problemen die we hebben binnen defensie groter dan wij met zijn allen kunnen oplossen.

  Om nu weer terug on topic te gaan. Wat is mijn voorstel (statuten artikel 11 tweede lid):
  Vraag aan alle leden wat ze vinden van dit akkoord.

  • Dan zijn we dus beide betalend lid met een verschillende mening.Als jij gelooft dat de regeling bij de andere bonden democratisch is kan ik je (uit eigen ervaring) vertellen dat dit niet zo is. En wie controleert of dat daar echt democratisch gaat? En hoe? Als de ODB morgen een “referendum” gaat houden en zegt dat de meerderheid voor/tegen is wie weet dan hoeveel mensen er gestemd hebben en wat ze gestemd hebben.Precies:niemand. En zo werkt dat bij de ‘grote’ bonden. Lekker democratisch he? De schijn ophouden is 1 ding. Daadwerkelijk proberen problemen op te lossen is een ander.
   Zoals je zegt, de ODB is een internetbond. Waar zijn al die ODB -leden die het met jou of mij eens zijn?
   Ik hoor ze niet,ik zie ze hier ook niet.Ze willen gewoon dat de ODB oplossingen zoekt voor onze problemen en ik heb er vertrouwen in dat de ODB dat ook doet.
   Maar succes met je actie Raymond.

  • Ik vind je initiatief fantastisch. Als je zelf een stem wil hebben zoals het bij de ODB gaat, dan zijn er nog vacatures bij de deelraden. Zolang die niet zijn opgevuld heeft het niet eens zin om verkiezingen te gaan houden maar, gezien het succes van de ODB in de nabije toekomst toch een punt van aandacht. Daarom nodig ik je uit om contact op te nemen met de voorzitter via het contactformulier en daar je ambitie, iets te willen betekenen voor de bond en dus voor je collega’s, bekend te stellen.

   • @Ad Min
    Het pad naar lid worden van een deelraad is mij bekend. Het is me al eerder aangeboden. Maar dat is niet waar het me om gaat. Dat verandert niet dat het gewone betalende lid geen stemrecht heeft, of hij/zij moet ook in een deelraad zitting nemen. En ik geloof niet dat er zo veel vacatures zijn.

    Ik heb mijn mening over democratie bij deze bond al eens in een eerdere discusie gegeven, die zal nu wel gevoeglijk bekend zijn. Ik begrijp dat deze bond er (nog) niet aan toe is. Wellicht als de ODB haar 20 jarige bestaan viert. wie zal het zeggen.

    In de tussentijd zie ik het als mijn schuld dat de discusie in dit forum weer gaat over democratie. Ik stop bij deze het uiten van mijn mening hierover en ga alleen nog in op de inhoud van het stuk.

Reacties zijn gesloten.