20 mei, 2024
Onze vakbondOproep Stichting Pensioenbehoud

Oproep Stichting Pensioenbehoud
O

Beste leden van de ODB,

Samen met de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) Brabant heeft de Stichting Pensioenbehoud (SPB) in september 2019 een bodemprocedure tegen de Staat aangespannen omdat wij van mening zijn dat de pensioenwet in strijd is met de EU-pensioenrichtlijnen. (Die EU-richtlijnen gaan boven de wetten van de lidstaten).

Daarnaast ondernemen wij – samen met o.a. de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) – stappen richting De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) omdat het toezicht op de pensioenfondsen zoals dat door DNB en AFM wordt uitgeoefend, ook in strijd is met de EU-pensioenrichtlijnen. Verder hebben wij – ook weer samen met de NBP – stappen ondernomen naar het bestuur van de Stichting Pensioenfonds ABP.

Afhankelijk van de te ontvangen antwoorden zullen we vervolgstappen ondernemen. Dat kan betekenen dat er procedures worden gestart. Daar is echter veel geld mee gemoeid. De meeste ‘clubs’ die zich verzetten tegen de Staatscorruptie inzake de pensioenen zijn niet rijk. Dus moeten we met gerechtelijke stappen terughoudend zijn.

Alle Steun, in onze strijd, ook financieel, is van harte welkom. Zie daartoe onze website https://www.stichtingpensioenbehoud.nl/

Mening ODB

Beste leden van de ODB, wij als vakorganisatie steunen uiteraard de strijd van stichting pensioenbehoud. De ODB zal in de toekomst nauwer gaan samenwerken en stukken van deze stichting publiceren om u goed te informeren en van dienst te zijn!

Tekst: Bestuur SPB
Afbeelding: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: