17 juli, 2024
Onze vakbondOplossing AOW-partnertoeslag bij afkoop klein pensioen

Oplossing AOW-partnertoeslag bij afkoop klein pensioen
O

Een wettelijk keuzerecht wordt geïntroduceerd zodat men nu de mogelijkheid krijgt om in geval van afkoop van het (klein) pensioen de afkoopdatum uit te stellen tot de eerste dag van de maand nadat hun AOW is ingegaan. Door dit uitstel wordt voorkomen dat de afkoopsom wordt verrekend met een eventuele AOW-partnertoeslag of Anw-uitkering. Dit is goed nieuws voor mensen die de komende jaren met pensioen gaan en in de aanloop er naartoe een aanbod van hun pensioenfonds of -verzekeraar krijgen om een klein pensioen (tot ca. 460 bruto per jaar) af te kopen.

Het probleem dat kleine pensioenen bij afkoop worden gekort, is ontstaan doordat vanaf 2013 de AOW-leeftijd jaarlijks opschuift naar uiteindelijk 67 jaar. Omdat veel ouderdomspensioenen nog steeds ingaan bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd, is er een verschil in ingangsdatum ontstaan tussen de AOW-uitkering en het ouderdomspensioen. Dit verschil in ingangsdatum betekent dat voor degenen die in aanmerking komen voor afkoop van een klein pensioen en recht hebben op bijvoorbeeld een AOW-partnertoeslag of een Anw-uitkering, die afkoopsom via de inkomenstoets wordt gekort op de AOW-partnertoeslag of Anw-uitkering. Dit effect is voor betrokkenen uiteraard ongewenst.

De VCP vroeg al eerder, samen met FNV en CNV, aandacht voor deze problematiek bij de Tweede Kamer in een brief d.d. 3 juni 2014. De VCP is dan ook verheugd te horen dat de pensioenuitvoerders (Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars) in overleg met de overheid zijn gekomen tot een goede, wettelijke regeling om dit probleem op te lossen.

De oplossing betekent in concreto dat pensioenfondsen vanaf 2015 werken met het keuzerecht en dat ze dit actief gaan aanbieden aan degenen die in of na 2015 kunnen afkopen. Ook mensen die al eerder een aanbod hebben gekregen voor afkoop in 2015, krijgen alsnog de keuze om afkoop uit te stellen.

Deze oplossing is met ingang van 1 januari 2015 gerealiseerd.

Bronlogovcp-251x151_1

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: