22 mei, 2024
Onze vakbondOok officieren defensie zeggen minister de wacht aan!

Ook officieren defensie zeggen minister de wacht aan!
O

Officieren van de krijgsmacht zeggen minister van Defensie Hennis-Plasschaert in ongekend harde bewoordingen de wacht aan. De minister moet op Prinsjesdag laten zien welke ambitie ze heeft met de krijgsmacht ‘en dat moet méér dan louter boekhouden zijn’, schrijft generaal-majoor b.d. Harm de Jonge vandaag op de opiniepagina van Trouw.

De Jonge is bestuurslid van de Gezamenlijke Officierenverenigingen (GOV/MHB). Zijn opiniebijdrage kan worden gezien als een opvallende breuk met de ongeschreven wet dat militairen zich niet – in elk geval niet openlijk – met het defensiebeleid bemoeien en loyaal opdrachten van de politieke leiding uitvoeren. Onder officieren geldt het adagium dat ‘de politiek bepaalt en de militairen uitvoeren’.

Defensie moet boven op de eerder opgelegde bezuiniging van 1 miljard euro nog eens 330 miljoen bezuinigen, onder meer door het afbestellen van een marineschip dat al in aanbouw is en het schrappen van een landmachtbataljon.

‘De wijze waarop invulling gegeven wordt aan de bezuinigingen getuigt niet van een visie’, stelt De Jonge. ‘Het is gewoon strepen tot de boekhouder tevreden is gesteld zonder je al te veel af te vragen in hoeverre je nu nog de gewenste samenhang in de krijgsmacht overeind kan houden.’

media_xl_1710317Minister Hennis moet haar personeel volgens De Jonge ‘vertellen waar zij nu eigenlijk naar toe wil’. ‘Wat het defensiepersoneel nodig heeft is een stip op de horizon, waarbij van de minister wordt verwacht politieke moed te tonen en die stip verder weg te leggen dan haar eigen regeerperiode.’ Alleen als de minister zo’n perspectief biedt ‘gelooft het defensiepersoneel weer in de politieke leiding en is het misschien bereid om bij Defensie werkzaam te blijven.’

Afgelopen weekend verklaarde de voorzitter van de ODB in een radio interview dat deze bezuinigingen teveel en ondoordacht zijn. Alle krijgsmachtdelen worden keihard getroffen,  op de website van de ODB had de bond aangegeven dat de veiligheid van Nederland wordt verkwanseld. Nu de officieren zich ook openlijk tegen de minister keren, is het verzet en de onvrede krijgsmachtbreed.

Bron: Trouw

[box] [poll id=”2″][/box]

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: