21 juni, 2024
DefensieOnderhandelaarsakkoord vakcentrales 2023

Onderhandelaarsakkoord vakcentrales 2023
O

Op vrijdagmiddag 3 november jl. zijn Defensie en de vakcentrales (AC, ACOP, CCOOP, CMHF) tot een onderhandelaarsresultaat gekomen over de arbeidsvoorwaarden in 2024. Vanwege het tijdstip, zo vlak voor het weekend, heeft men ervoor gekozen het nieuws wel naar buiten te brengen dat er een resultaat was, maar nog niet de details van het resultaat bekend te maken. Dat hebben ze vandaag wel gepubliceerd.
 
De belangrijkste resultaten:

 • Een loonsverhoging van 7% per 1-1-2024;
 • Een eenmalige uitkering van € 1.500,- bruto per 1-1-2024;
 • Ophoging van de kilometervergoeding dienstreizen naar 22 cent per kilometer;
 • Ophoging van de kilometervergoeding woon-werkverkeer naar 21 cent per kilometer;
 • Kilometervergoeding ook voor wie minder dan 10 kilometer van het de werkplek woont;
 • Verhoging inkomenstoeslag burgerpersoneel met € 20,-;
 • Toevoegen extra trede aan de schalen 8 t/m 16 voor burgerpersoneel;
 • Het inbrengen van de inkomenstoeslag in het salaris, zodat men hier ook vakantiegeld en eindejaarsuitkering over betaald krijgt;
 • Verbetering en vereenvoudiging van de toelagen bij militaire inzet en daarbij behorende beschikbaarheid en bereikbaarheid;
 • Verbeteringen in het Voorzieningenstelsel Buitenland Defensiepersoneel (VBD);
 • Nieuwe afspraken over deeltijdverlof voor militairen;
 • Nieuwe afspraken over remotie bij burgerpersoneel;
 • Een duurzaamheidsbudget van € 1.000,- voor het verduurzamen van de woning.

 
Zoals gezegd, de opsomming is grof en gedeeltelijk. Onderstaand vindt u een link naar het document waar u alle (concept)afspraken kunt teruglezen. Dat zijn de daadwerkelijke (concept)afspraken. De duur van het conceptakkoord is 1 jaar, van 1-1-2024 tot 1-1-2025. Niet alle afspraken gaan in op 1-1-2024, afwijkende data worden apart vermeld. Daarnaast moeten de vakcentrales regelingen nader invullen en zijn er onderwerpen, zoals afspraken over de Bijzondere Positie Militairen (BPM), die werkgever en werknemers in een volgend akkoord onderhanden gaan nemen. Dit vanwege de looptijd, de beschikbare tijd om tot dit akkoord te komen en de zorgvuldige uitwerking van de huidige en toekomstige (concept)afspraken. Met het streven om de rechtspositie van reservisten te harmoniseren (wens ODB) met die van beroepsmilitairen is op langer termijn geschoven daarom zal een technisch werkverband worden opgericht.
 
In de komende weken volgen voorlichtingssessies van Defensie en vakcentrales waar u nadere informatie zult krijgen en vragen kunt stellen. Leden van de vakbonden kunnen bij hun bond aangeven of deze moet instemmen met het resultaat. Ook de leden van de ODB kunnen stemmen, via het stemhokje op de website. Via onze nieuwsbrief, website en sociale media houden we u op de hoogte van het hoe en wat. Indien een meerderheid van het personeel instemt, zullen de vakcentrales het onderhandelaarsresultaat tijdens een Sectoroverleg Defensie (SOD) op 12 december a.s. omzetten in een arbeidsvoorwaardenakkoord.
 
Er zijn nog veel zaken die niet in dit akkoord staan, of die de gesprekspartners nog moeten uitwerken. Het is echter wel heel mooi dat we nu de kans hebben om een akkoord te sluiten voordat het oude verlopen is. Hopelijk is dit het begin van een nieuwe traditie, die voor het laatst in 2001 werd toegepast.

Tekst: Mindef / AC / ACOP / CCOOP / CMHF / Redactie ODB

Afbeelding: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: