16 juli, 2024
Onze vakbondOnderhandelaars aan de Leijhband

Onderhandelaars aan de Leijhband
O

Heeft u ook al zolang op het onderhandelaarsresultaat moeten wachten? Dan bent u vast blij met hetgeen de militaire vakbonden, aangesloten in het Georganiseerd Overleg Defensie, voor u hebben bereikt. Wervende slagzinnen vullen websites en verenigingsbladen, maar aan het einde van de dag is de lachende derde Hans Hillen (CDA) die strak het onderhandelingsscenario in handen heeft.

Laat ik met het hoogtepunt van dit akkoord beginnen: 1% loonsverhoging per 1 maart 2012. Ik ben hier heel stil van geworden en heb zeker 1 minuut stilte in acht genomen om dit overdonderende resultaat op mij in te laten werken. Was de inflatie in 2010 gemiddeld 1.934%. In 2011 is de verwachting 2,713%. 2012 zal dus niet veel beter worden en levert het defensiepersoneel weer extra in ten opzichte van de civiele maatschappij die slimmere arbeidsvoorwaarden hebben afgesloten (a propos deze zijn ook te laag geïndexeerd).

In het onderhandelaarsresultaat wordt onder andere genoemd een nieuw Sociaal Beleidskader Defensie (SBK 2012) U moet hierbij letten op het woordje nieuw, wat zoveel betekent als uitgekleed maar verpakt met de slogan “van werk naar werk”. Het SBK 2012 wordt met dezelfde prachtige volzinnen omschreven als het oude SBK en er ontbreekt wederom een plan van aanpak. Alleen is er een heel klein maar belangrijk verschil ten opzichte van voorgaande jaren en dat is de gezondheid van de Nederlandse economie.

Er is geen werkgarantie, maar er wordt gezocht naar een passende functie en als u de boot heeft gemist, heeft Defensie dan een passend vangnet? Nu maar hopen dat dit net zo goed gaat werken als alle voorgaande afspraken met Defensie die nog steeds op invulling wachten. (ereschuld, ouderenbeleid, ontwikkeling eindejaarsuitkering, etc. etc.) Zelfs in dit akkoord moeten de onderhandelaars de minister eraan herinneren hoe het in voorgaande jaren met elkaar was afgesproken.

Om modernisering, rangharmonisatie en pensioenstelsel(s) te effectueren wil het ministerie verregaande vereenvoudiging van het stelsel van toelagen realiseren. De ODB maakt zich zorgen om dit onderdeel van het akkoord. Ook hier verschuilen alle onderhandelingspartijen in prachtige taal zonder in details te treden. Dit laatste is gevaarlijk omdat men van plan is te gaan rommelen in pensioenen en pensioenstelsels, ook is niet duidelijk om welke groepen van werknemers dit gaat. Ervaring leert dat Defensie altijd voor de laagst betaalde optie gaat, u bent dus gewaarschuwd.

Een vreemde opmerking wil de ODB u niet onthouden: Op dit moment zijn er onvoldoende instrumenten om met financiële prikkels de geleverde prestaties te belonen. Volgens ons zijn die ruimschoots aanwezig. Misschien zou dan de vraag moeten zijn, komt die beloning wel bij de juiste perso(o)n(en) terecht?

Ach, het zijn toch maar militairen, is de gedachte. Die hebben immers geen enkel dwangmiddel om hun stem kenbaar te maken, de landelijke actiedag op 26 mei 2011 heeft dat op pijnlijke wijze duidelijk gemaakt.

Wij hebben nu dan wel een onderhandelaarsakkoord maar de onderhandelaars hebben allemaal gemengde gevoelens en men spreekt van een duivels dilemma wat aangeeft dat de minister al zijn onderdelen heeft weten te bereiken (verlies aan arbeidsplaatsen, gedwongen ontslagen, opheffen van onderdelen, verlagen, sorry… ‘moderniseren’ salaris en pensioensystemen, etc.) Voor u ligt het slechtste onderhandelaarsresultaat in het 125-jarig bestaan van militaire vakbonden.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: