25 juli, 2024
Onze vakbondOmscholing voor baanbehoud!

Omscholing voor baanbehoud!
O

Defensie is de afgelopen jaren hard omlaag geduikeld in de ranglijst van aantrekkelijke werkgevers. Dit in tegenstelling tot de KLM. Dit multinationale bedrijf heeft ondanks grote reorganisaties zijn personeel weten te behouden en gereed weten te maken (motivatie) voor een nieuwe aantrekkelijke arbeidsplaats binnen de nieuwe KLM-organisatie.

Daarmee werd de KLM dit jaar verkozen tot de aantrekkelijkste werkgever. Dit in schril contrast met het vertrouwen van het defensiepersoneel in de werkgever, dat tot een dieptepunt is gedaald als gevolg van de voortdurende decennialange bezuinigingen en de daaruit resulterende reorganisaties. 

Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot een aanzienlijke uitstroom van zowel militairen als burgerpersoneel. Toch moeten bij Defensie, volgens minister Hennis-Plasschaert(VVD), op dit moment nog bijna 2.000 defensiemedewerkers de organisatie (gedwongen) verlaten.  

Naast de GOV|MHB constateert de ODB dat de eerder genoemde ongeplande uitstroom van ervaren en goed gekwalificeerd maar teleurgesteld personeel, resulteert in een significante kwantitatieve onderbezetting, niet alleen in 2013 maar zelfs tot na 2016.  

De uitdaging voor Defensie is volgens de GOV|MHB en ODB nu dan ook om het defensiepersoneel te overtuigen van het feit dat het weer een betrouwbare, maar ook een aantrekkelijke werkgever wordt. Alleen op deze wijze kan de uitstroom tot een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht en zo de dreigende onderbezetting worden voorkomen.  

Door middel van een goed personeelsbeheer (werkgeverschap) moet Defensie in staat zijn zowel personeel te behouden, als de kwalitatieve en kwantitatieve ongelijkheid op te lossen.  

De onderhandelaars Marc de Natris en Ruud Vermeulen, hebben in goede samenwerking met de Secretaris Generaal (SG) en Hoofddirecteur Personeel (HDP), in het afgelopen jaar ingespannen om maatregelen te bedenken om de huidige overtolligheid bij Defensie tegen te gaan.

Vrijdag 1 november jl. heeft de vakbond GOV|MHB middels een brief de Vaste Commissie Defensie van de Tweede Kamer laten weten dat, in samenspraak met Defensie, er nu vijf velden zijn gedefinieerd om, binnen het toegewezen budget, de vulling van de organisatie kwalitatief  (zowel in financieel opzicht als v.w.b. kennis) en kwantitatief aan te passen aan de nieuwe organisatie per 1 januari 2016 én gedwongen ontslagen (zo veel als mogelijk) te voorkomen.  

Dit moet er uiteindelijk in resulteren dat voor bijna elke defensiemedewerker, die in staat en bereid is zich om te scholen en/of te verhuizen, plaats is in de nieuwe Defensie herberg.

Bron: GOV|MHB
Marc de Natris/Ruud Vermeulen

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: