17 juli, 2024
Onze vakbondOmbudsman kraakt Defensiebenoeming

Ombudsman kraakt Defensiebenoeming
O

De politieke top van Defensie heeft een janboel gemaakt van de benoeming van civiel ambtenaar Hillie Beentjes tot plaatsvervangend commandant van de Koninklijke Marechaussee.

Dit concludeert de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer na zijn onderzoek naar de procedure rond de omstreden aanstelling in maart 2012. Door de promotie van een burgermedewerker naar een functie van vlagofficier voelden veel topmilitairen zich gepasseerd. Bovendien vrezen ze nog altijd voor ongelukken als de van elke krijgservaring gespeende Beentjes leiding moet geven aan militaire operaties.

De officierenvereniging GOV/MHB diende een klacht over de benoemingsprocedure in bij de ombudsman. Deze laat in zijn rapport geen spaan heel van de handelwijze van de opeenvolgende defensieministers Hans Hillen en Jeanine Hennis. De eerste verwijt hij een gebrek aan transparantie en ’fair play’. De huidige bewindsvrouw krijgt kritiek omdat ze de keuze voor Beentjes tot op de dag van vandaag nog steeds niet goed heeft gemotiveerd.

„Zowel richting de Tweede Kamer als tijdens mijn onderzoek is geen antwoord gegeven op de vraag waarom er geen geschikte militair voor de betreffende functie voorhanden was”, aldus Brenninkmeijer. Volgens hem bestond de ’gerechtvaardigde verwachting’ dat één van de hoge militairen voor de topbaan in aanmerking zou komen: „Indien de minister van dit verwachtingspatroon wil afwijken, dan had dit duidelijk gemotiveerd moeten worden.”

De ombudsman veegt de vloer aan met Hillens weigering in 2012 om een klacht van de officierenkoepel GOV/MHB over de benoeming in behandeling te nemen. De bewindsman stelde zich op het standpunt dat louter individuele militairen een bezwaar kunnen indienen. De ombudsman acht echter klip-en-klaar dat de officierenbond ook de individuele belangen van militairen vertegenwoordigt.

De GOV/MHB is verheugd over de bevindingen. Er komen geen verdere stappen om de benoeming van Beentjes alsnog ongedaan te krijgen. „Het gaat ons niet om de persoon maar om de procedure”, aldus duovoorzitter Marc de Natris.

Defensie belooft beterschap. „We nemen het advies ter harte om in het vervolg anders om te gaan met een klacht. We betreuren dat onze uitleg in Kamerbrieven over de wijze waarop de benoeming tot stand kwam, blijkbaar niet bij iedereen als transparant is overgekomen”, zo reageert zegsman Maarten Hilbrandie.

Bron De Telegraaf/Roy Klopper

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: