21 juli, 2024
Onze vakbondODB Verenigingsnieuws 

ODB Verenigingsnieuws 
O

Het Hoofdbestuur van de ODB was vorige week bijeen voor de maandelijkse vergadering, een aantal zaken zijn de revue gepasseerd die interessant zijn om er meer van te weten.

ALV.

De Algemene Ledenvergadering in mei is definitief verplaatst naar 23 mei en zal worden gehouden in Schaarsbergen aanvang is 10:00, de vergadering is gepland tot 16:00. Omdat niet iedereen kan komen wordt de vergadering ook via Skype verzonden naar leden die daar online aanwezig willen zijn, U kunt u opgeven bij administratie@defensiebond.nl graag onder vermelding van uw naam en emailadres.

Vacatures.

De ALV is ook de plaats waar mensen in het bestuur worden gekozen, Deze keer is het de beurt van onze secretaris Alex Hiemstra hij treedt op deze datum af als secretaris van de ODB, maar stelt zich gelijk herkiesbaar. Wilt u ook deel uitmaken van het HB van de ODB geef u dan op door een mailtje te sturen naar secretaris@defensiebond.nl , de ODB heeft de volgende vacatures

  1. Vice voorzitter
  2. HB lid Klu
  3. HB lid KL

Indexatie.

Op deze HB vergadering is ook gesproken over de jaarlijkse indexatie van de contributie waarbij de ODB het jaarlijkse CBS cijfer hanteert de volgende bedragen voor 2024 zijn vastgesteld:

  • Basis lidmaatschap                     8,21
  • Aanvullend lidmaatschap          15,97
  • 62+ lidmaatschap                       6,16

Per 1 maart wordt de indexatie in de administratie (SVEDD) doorgevoerd.

Laat geen geld liggen!!

Wist jij dat je een deel van je vakbondscontributie via je werkgever kunt terugvragen? Dat is nl afgesproken met de werkgever/belastingdienst  . Hiervoor moet je wel zelf je jaaropgave contributie aanvragen bij administratie@defensiebond.nl  en weer inleveren (uitruil) bij je werkgever. Kijk snel hoe het werkt.

Invullen.

1 maart start weer de jaarlijkse invulsessies van onze gratis belastingservice. Leden van de ODB die gebruik willen maken van deze service kunnen zich opgeven bij belastingservice@defensiebond.nl of administratie@defensiebond.nl

Machtigingscode

Om bij Belastingservice ODB je belastingaangifte of aanvraag voor toeslagen te laten invullen, heb je een machtigingscode nodig. Deze code krijg je niet automatisch toegestuurd door de Belastingdienst. Je moet de code zelf aanvragen. Zo doe je dat zoals aangegeven in het stuk van de belastingservice van afgelopen maandag.

Uiteraard zijn nog veel meer zaken besproken zoals de Juridische Dienstverlening, ingekomen post, media, redactie, verjaardagen, en nog veel meer, helaas doet de ODB geen enkele mededeling daarover. ODB altijd net even meer.

Tekst: Redactie ODB

Afbeeldingen: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: