Deelraden ODB gaan niet akkoord met het loonbod (2,85% en 2,2%) welke 10 juli jl. gepresenteerd werd door  Mark Rutte. Eind 1991 werd het laatste bovensectoraal CAO akkoord gesloten. Onder druk van Ien Dales (PvdA) moest elke overheidssector apart onderhandelen voor zijn CAO. U kunt elke dag nu bij Defensie aan den lijve ondervinden wat de gevolgen hiervan zijn geweest. Een ongekende afbraak en verschraling van werk en leefomstandigheden bij Defensie.

24 jaar later wordt onder druk van Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) een bovensectoraal akkoord voorgesteld die op het eerste gezicht ruim van opzet is doch, bij nader inzien, verdere salarisverschraling bij ambtenaren in stand houdt. 2 miljard voor de ambtenaren erbij is een geweldige propagandastunt voor dit kabinet, daadwerkelijk gaat een veel kleiner bedrag naar de 600.000 ambtenaren.

Motivatie van afwijzing

De deelraden CZSK,CLAS,CLSK,KMAR,VMP en INT constateren een loonbod (2,85% en 2,2%) na 3 jaar van nullijn en voor de jaren 2015 en 2016. Gelet op het feit dat de daarop volgende CAO die van 2017 onzeker is, is het gemiddelde aanbod 1,01% per jaar. De inflatie was en wordt hoger. De deelraden eisen minimaal inflatiecorrectie.

De deelraden CZSK,CLAS,CLSK,KMAR,VMP en INT constateren een bovensectoraal loonbod. De deelraden willen dit loonbod wel steunen indien de uitgangspositie voor alle ambtenaren gelijk is. Bij Defensie is sprake van een structurele mismatch. De deelraden eisen dat recht gedaan wordt aan de bijzondere positie van de militair. Pas dan is het bovensectoraal loonbod rechtvaardig. Zie onderstaande punten:

 1. De deelraden CZSK,CLAS, CLSK , KMAR, VMP en INT constateren dat gesproken wordt over een nullijn voor alle ambtenaren van de afgelopen 3 jaar. Dit is echter niet waar. Uitsluitend het militair personeel (45.000) is wel onder deze nullijn terechtgekomen door het WUL debacle, dat nu onder het tafelkleed dreigt te worden geveegd. Weliswaar is de WUL gecompenseerd maar alle militairen zijn er hierdoor tussen de 1,2 en 1,5% op achteruit gegaan. De deelraden eisen reparatie.
 1. De deelraden CZSK,CLAS,CLSK,KMAR,VMP en INT constateren dat andere ambtenaren een 13de maand (eindejaars) ontvangen van 8,3%. Bij Defensie is dit nog steeds 6,2% behalve bij een aantal hoge officieren, zij ontvangen immers wel een marktconforme eindejaar van 8,3% en dat al sinds 2009 (leest u even mee?). Indien onze minister hiermee akkoord wil gaan  dan zal het wel uit de afgesproken bovensectorale loonruimte moeten komen EN DAT WILLEN WE ALS DEFENSIEPERSONEEL JUIST NIET!  De deelraden eisen dat Defensiepersoneel nu eindelijk eens een volledige eindejaar vergoeding  krijgt zonder daar zelf, zoals bij de vorige CAO debacle, in te hoeven leveren.

De deelraden CZSK,CLAS,CLSK,KMAR,VMP en INT zijn overigens wel van mening dat het voorstel betreffende het nabestaandenpensioen een goede regeling is, alsook het voorstel betreffende het AOW-gat per 1 oktober 2015 te repareren, en gaan hiermee akkoord.

Bestuur ODB

KlussenKlussen
Vorig artikelMeer Militaire Satelliet Capaciteit
Volgend artikelWetsvoorstel Affectieschade Ingediend

30 REACTIES

  • Dat blijkt dan weer tegen te vallen. Helemaal niet raak dus….. grote mondenwerk zeg maar. Waar blijft de volledige 13de maand dan??? Dat is in een eerder cao wel afgesproken!

 1. militairen krijgen al teveel. jullie vragen weer eens extra. schaam jullie je niet. de zorg wordt al jaren gepakt. daar moet het geld heen inplaats van bommen gooien op arme mensen in arme landen

 2. Nee Dennis militairen zijn shortsighted. neem het salaris van een verpleegkundige en de verschillen zijn duidelijk. SDaarnaast worden Nederlanders steeds ouder, dus meer zorg. Ik heb het niet over de top salarissen van specialisten en directies want dat zijn ook uitvreters

  • De zorg is te duur geworden Door alle specialisten en de besturen van de ziekenhuizen. Zorg is ook belangrijk net als defensie en de zorg kost toch 12x meer per jaar als heel defensie bij elkaar. Misschien moeten we eens kijken hoe we dat goedkoper kunnen maken en dan bedoel ik niet op de werkvloer maar in de top.

 3. Als defensie ook zoveel last heeft van labbekakkers aan de top moet je daar eerst snoeien dan pas de werkvloer. Ik lees heel veel geweeklaag van ene middendorp maar als hij het werk niet aankan dan wordt het tijd om op te stappen @ marineman daarin heb je gelijk met de top die zich zit te verrijken van mijn belastinggeld.

 4. Beste Dick.
  Heb jij ooit salaristabellen gezien van defensie medewerkers. Dick? Die zijn gewoon openbaar. En voor jou wellicht zeer informatief. Nu weet ik dat de minister (en jij blijkbaar ook Dick) niet aan pakketvergelijling doet. En dat jij en de minister geen idee hebben wat militairen nu eigelijk doen en wat die arbeid waard is.

  En dat het dan jij bent, Dick die shortsighted is. Omdat je niet weet waar je over praat. Omdat je de opmerking plaatst dat het dan tijd wordt om op te stappen.

  Let me enlighten you Dick. Arbeid, inzet, kwaliteit…… Allemaal kost dit geld. Er komt een dag dan is er in Nederland niemand meer die voor dit armetierige salaris met een buks over de hei gaat rennen of zich in vreemde oorden voor zijn kloten (m/v) laat schieten. En wie gaat het dan doen? Jij Dick?

 5. Voor meneer Vroom:

  De verpleegkundigen in de burger maatschappij vallen volgens de ziekenhuis-CAO in schaal 45. Een aantal specialistische verpleegkundigen in schaal 50. Verpleegkundigen werkzaam op Intensive Care, operatiekamers en spoedeisende hulp vallen in schaal 55:
  http://www.nvz-ziekenhuizen.nl/_library/24250/

  De verpleegkundigen bij defensie zitten bij de marine voornamelijk in de rang van korporaal en sergeant, een paar in de rang van sergeant-majoor:
  http://www.vbm.info/images/stories/Salaristabellen/2015/KM2015.pdf

  Bij de landmacht en luchtmacht is de rang van de algemeen militair verpleegkundige sergeant en sergeant der eerste klasse. Een klein deel heeft de rang van sergeant-majoor.
  Defensie-verpleegkundigen die werkzaam zijn op de Intensive Care, operatiekamers, spoedeisende hulp hebben de rang van tweede luitenant of eerste luitenant:
  http://www.vbm.info/images/stories/Salaristabellen/2015/KLKLuKMar2015.pdf

  Zoekt u zelf de verschillen maar op.

  U lijkt mij iemand die graag zijn mening wil uiten, dat mag – het is uw recht. Uit uw berichtgeving merk ik een sterke antipathie op richting defensie. Ik reken u tot de groep links-populisten.

 6. Aanvulling op mijn vorig ingezonden stuk: zelfs de “linkse” Volkskrant schrijft dat Nederland haar internationale reputatie en invloed verkwanselt met een tot op het bot uitgekleed defensieapparaat (zie http://www.volkskrant.nl/opinie/nederland-verkwanselt-zijn-internationale-reputatie-en-invloed~a4114426/ ) . Het kan geen kwaad om de klassieke wijsheden goed te bestuderen; zelfs Plato wist het al: als je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog https://nl.wikipedia.org/wiki/Si_vis_pacem,_para_bellum Vrede komt niet van zelf, men moet investeren in materieel en personeel.

 7. Ik denk dat de ODB het meest realistisch is van alle bonden. Maar willen de andere jullie mening wel delen?

  • Klaas, ik vermoed dat de bonden die wel akkoord zijn gegaan met dit bovensectoraal loonbod er van uit gaan dat dit het hoogst haalbare is. Vergeleken met een alleenstaande ouder die van een bijstandsuitkering moet rond komen, kom ik niets tekort. Echter, vergeleken met ambtenaren die werkzaam zijn bij andere departementen voel ik mij als militair tekort gedaan, De argumenten hiervoor zijn steekhoudend en prima verwoord door de ODB!

  • De ACOP is op 6 juli in beraad geweest met zijn kaderleden en is op dat moment tot de conclusie gekomen dat het voorstel van het kabinet te veel vragen opriep om serieus te gaan onderhandelen. Op dat moment werd al getwijfeld of dit een truc was om de pensioenen van ruim 2.8 miljoen Nederlanders uit te kleden. Dit is de reden dat de ACOP niet heeft onderhandelt en dus ook niet ondertekent. De AFMP is het hier terecht mee eens en verkondigd dit besluit, en nu we weten de truc van Rutte, continue. ODB meest realistisch zegt u? De ODB heeft zich verbonden aan het CMHF, een sector die namens de ODB heeft getekend……wie is er realistisch.

 8. Het CMHF is akkoord gegaan met een overeenkomst die de volgende passage bevat, en ik citeer: ‘Partijen zijn door hun handtekening gebonden aan deze afspraken’ en volgend citaat: ‘ De afspraken zijn bindend voor de betreffende sectorale cao-tafels’. Conform de letter van de onderhandelingsovereenkomst mag de ODB niet akkoord gaan, maar heeft het CMHF namens de ODB getekend en zal door dit kabinet aan het akkoord gehouden worden door de handtekening van Drs R. T. B. Visser. Met andere woorden, de ODB heeft niet echt een poot om op te staan….nogmaals….wie is realistisch?

   • Wat is er niet duidelijk…het feit dat de ODB niet de feiten van dit loonruimteakkoord kent of dat ze hem verkeerd uitlegt naar zijn leden. Feit is dat er een gedrocht van een sectoraal akkoord ligt dat door dit kabinet gebruikt wordt om alle CAO onderhandelingen qua loon lam hebben gelegd. Rutte heeft dit onlangs weer benadrukt. Feit is dat de ACOP van begin af aan niet heeft willen onderhandelen over een loonruimte die ten koste kan gaan aan pensioenen van ruim 2 miljoen mensen. Feit is dat de ODB zich laat vertegenwoordigen door de onderhandelaar van het CMHF, een onderhandelaar die er van overtuigd was dat er na het reces geen geld meer te verdelen is…..dit schrijven zij woord voor woord op hun site…..dus….wat is er niet duidelijk….stel de juiste vragen.

 9. Ik onderschrijf de motivatie van afwijzing door ODB; ben hier mee van uit gegaan dat ODB dus dit akkoord niet ondertekent. Mocht het zo zijn dat ODB zich laat vertegenwoordigen door het CMHF die het akkoord wel ondertekent dan verbaast mij dat omdat het niet in lijn is met de strekking van deze publikatie. Vraag aan ODB: heeft Msdenijs gelijk?

 10. hebben jullie het over bovensectoraal akkoord of over de CAO onderhandelingen die volgens mij nog moeten beginnen…..toch

 11. @Msdenijs: De passage die je citeert staat inderdaad in het bovensectorale onderhandelaarsresultaat – door de media ‘Loonakkoord’ gedoopt – maar is pas van toepassing wanneer er daadwerkelijk een akkoord is. Er is pas een akkoord wanneer de handtekeningen zijn gezet. Het zetten van de handtekeningen geschiedt echter pas wanneer een meerderheid van de leden van de bij de drie Centrales (AC, CNV & CMHF) aangesloten vakbonden een positieve stem hebben uitgebracht. Als deze meerderheid er niet is, worden er geen handtekeningen gezet én is er dus geen akkoord.
  Op het moment dat ik dit schrijf zijn er nog geen handtekeningen gezet en is er dus ook nog geen akkoord, maar slechts een onderhandelaarsresultaat.

  @Paul Kramer: De bovensectorale onderhandelingen zijn gevoerd door initieel vier en later drie Centrales van Overheidspersoneel. (De ACOP – uitkomende onder de FNV – stapte enkele uren voor het einde uit.)
  Deze drie Centrales (AC, CNV & CMHF) houden op het moment van schrijven een ledenraadpleging onder de leden van de bij hun aangesloten vakbonden.
  De CMHF kent (oa) een sector Politie, een sector Rijk en een sector Defensie. Onder al deze sectoren vallen de verschillende vakbonden die leden hebben in de specifieke sectoren. De ODB is via de CMHF-sector Defensie aangesloten bij de CMHF, samen met de KVMO, KVNRO, NOV en de GOV|MHB.
  De uitkomst van de ledenraadplegingen van deze vijf bonden bepaalt de voor of tegen stem van de CMHF-sector Defensie. De uitkomst hiervan is een positieve stem.
  De uitkomst van de ledenraadplegingen van alle sectoren binnen de CMHF bepaalt de uiteindelijke voor of tegen stem van de CMHF.
  Wanneer uiteindelijk de ledenraadplegingen van alle drie de Centrales een positieve stem oplevert wordt het daadwerkelijke akkoord gesloten. Op dat moment zijn de drie Centrales op alle (onderliggende) niveaus gebonden aan de afspraken. Dus ook de CMHF-sector Defensie, die namens (oa) de ODB de onderhandelingen voert met de Minister van Defensie over de arbeidsvoorwaarden van het defensiepersoneel.
  Het is ook de CMHF-sector Defensie die ingeval er een daadwerkelijk loonakkoord is, dit loonakkoord aan de sectorale overlegtafel in onderhandelingen met Defensie moet gaan vertalen in de arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel.

  @Aad: De arbeidsvoorwaardenonderhandelingen binnen de sector Defensie zijn niet gestopt bij de totstandkoming van het Eerste Deelakkoord.
  Mocht er een loonakkoord tot stand komen, dan zal dat op de overlegtafel binnen de secor Defensie – naar alle waarschijnlijkheid – een separaat traject zijn naast het lopende arbeidsvoorwaardenoverleg.

  René Pieters
  Hoofd sectie Georganiseerd Overleg (HSGO) CMHF-sector Defensie

 12. Dennis, In principe is er geen extra geld van het Kabinet meer voor de invulling van wensen binnen de specifieke sectoren. Dat is (oa) de reden dat de sector Politie nu (nog steeds) actie voert.
  Er ligt echter een Eerste Deelakkoord waarin ook Defensie een aantal wensen heeft aangegeven.
  Wil Defensie deze wensen invullen, dan zal er extra geld moeten komen. Het eerste Deelakkoord zal zonder extra geld (zeker) niet voor 01-01-2017 een vervolg kennen. (01-01-2017 krijgen de overheidswerkgevers, waaronder MinDef, weer geld van het Kabinet voor de arbeidsvoorwaarden.)
  V.w.b. jouw specifieke vragen (13e maand en salarisnummers): Een van de onderwerpen in het Eerste Deelakkoord is een complete aanpassing van het loongebouw. Hierbij zullen (ook) de 13e maand en de salarisnummers aan de orde komen.

 13. Meneer Pieters,

  Bedankt voor uw uitleg! Kunt u mij nog enige uitleg verschaffen. Kunt u enige helderheid geven over de effecten vwb de pensioenen. Vooral voor de jongeren. Kunt u ook enige uitleg geven over de 5,05% in relatie tot de loonbelasting, het is volgens mij immers zo dat van de 5.05% weer 42%(in mijn geval) terug gaat naar de schatkist. Dus arbeidsvoorwaardelijk geld vloeit weer terug naar financiën. In mijn beleving heeft de onderhandelaar van het rijk een feestje gevierd!!!! Ultieme binnen gehaald. Kunt u uitleggen waar wij voordeel aan hebben?

  Mvg,
  Thijs

Reacties zijn gesloten.