26 mei, 2024
Onze vakbondODB Tegen Bovensectoraal Loonbod

ODB Tegen Bovensectoraal Loonbod
O

Deelraden ODB gaan niet akkoord met het loonbod (2,85% en 2,2%) welke 10 juli jl. gepresenteerd werd door  Mark Rutte. Eind 1991 werd het laatste bovensectoraal CAO akkoord gesloten. Onder druk van Ien Dales (PvdA) moest elke overheidssector apart onderhandelen voor zijn CAO. U kunt elke dag nu bij Defensie aan den lijve ondervinden wat de gevolgen hiervan zijn geweest. Een ongekende afbraak en verschraling van werk en leefomstandigheden bij Defensie.

24 jaar later wordt onder druk van Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) een bovensectoraal akkoord voorgesteld die op het eerste gezicht ruim van opzet is doch, bij nader inzien, verdere salarisverschraling bij ambtenaren in stand houdt. 2 miljard voor de ambtenaren erbij is een geweldige propagandastunt voor dit kabinet, daadwerkelijk gaat een veel kleiner bedrag naar de 600.000 ambtenaren.

Motivatie van afwijzing

De deelraden CZSK,CLAS,CLSK,KMAR,VMP en INT constateren een loonbod (2,85% en 2,2%) na 3 jaar van nullijn en voor de jaren 2015 en 2016. Gelet op het feit dat de daarop volgende CAO die van 2017 onzeker is, is het gemiddelde aanbod 1,01% per jaar. De inflatie was en wordt hoger. De deelraden eisen minimaal inflatiecorrectie.

De deelraden CZSK,CLAS,CLSK,KMAR,VMP en INT constateren een bovensectoraal loonbod. De deelraden willen dit loonbod wel steunen indien de uitgangspositie voor alle ambtenaren gelijk is. Bij Defensie is sprake van een structurele mismatch. De deelraden eisen dat recht gedaan wordt aan de bijzondere positie van de militair. Pas dan is het bovensectoraal loonbod rechtvaardig. Zie onderstaande punten:

  1. De deelraden CZSK,CLAS, CLSK , KMAR, VMP en INT constateren dat gesproken wordt over een nullijn voor alle ambtenaren van de afgelopen 3 jaar. Dit is echter niet waar. Uitsluitend het militair personeel (45.000) is wel onder deze nullijn terechtgekomen door het WUL debacle, dat nu onder het tafelkleed dreigt te worden geveegd. Weliswaar is de WUL gecompenseerd maar alle militairen zijn er hierdoor tussen de 1,2 en 1,5% op achteruit gegaan. De deelraden eisen reparatie.
  1. De deelraden CZSK,CLAS,CLSK,KMAR,VMP en INT constateren dat andere ambtenaren een 13de maand (eindejaars) ontvangen van 8,3%. Bij Defensie is dit nog steeds 6,2% behalve bij een aantal hoge officieren, zij ontvangen immers wel een marktconforme eindejaar van 8,3% en dat al sinds 2009 (leest u even mee?). Indien onze minister hiermee akkoord wil gaan  dan zal het wel uit de afgesproken bovensectorale loonruimte moeten komen EN DAT WILLEN WE ALS DEFENSIEPERSONEEL JUIST NIET!  De deelraden eisen dat Defensiepersoneel nu eindelijk eens een volledige eindejaar vergoeding  krijgt zonder daar zelf, zoals bij de vorige CAO debacle, in te hoeven leveren.

De deelraden CZSK,CLAS,CLSK,KMAR,VMP en INT zijn overigens wel van mening dat het voorstel betreffende het nabestaandenpensioen een goede regeling is, alsook het voorstel betreffende het AOW-gat per 1 oktober 2015 te repareren, en gaan hiermee akkoord.

Bestuur ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: